Жаринов

Завідувач кафедри
Олег Йосифович Жарінов

Головний науковий співробітник відділу діагностики патології серця та магістральних судин

Лікар-аритмолог, д. мед. н, професор.

1988 р. – закінчив Львівський державний медичний інститут.

1988-1992 рр. – навчався в клінічній ординатурі і аспірантурі у відділенні аритмій серця ВКНЦ АМН СРСР (м.Москва).

1992 р. – захистив кандидатську дисертацію з проблем варіабельності ритму серця у пацієнтів з шлуночковими аритміями. Потім працював асистентом кафедри внутрішніх хвороб Львівського державного медичного інституту.

1996 р. – захистив докторську дисертацію з проблеми аритмогенного впливу дисфункції лівого шлуночка.

З 1996 р. – старший науковий співробітник Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска.

з 1997 р. – доцент.

з 2001 р. – професор кафедри кардіології і функціональної діагностики Київської (з 2007 р. – Національної). медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

З 2008 р. працює на клінічній базі кафедри в ДУ “Інститут серця МОЗ України”.

2014 р. – завідувач кафедри функціональної діагностики.

Підготував 11 кандидатів медичних наук.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з функціональної діагностики (з 2012 р)

Заступник головного редактора журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», відповідальний секретар “Українського кардіологічного журналу”, науковий керівник сайту  (www.ukrcardio.org), член спеціалізованих рад при ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України і НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України. Член міжнародної наукової ради дослідження “RealiseAF” з діагностики та лікування фібриляції передсердь.

Автор монографій і навчальних посібників «Шлуночкові аритмії», «Холтерівське та фрагментарне моніторування ЕКГ», «Амбулаторне моніторування ЕКГ», «Навантажувальні проби в кардіології», «Фібриляція передсердь», «Артеріальна гіпертензія і серцево-судинний ризик», «Основи електрокардіографії», «Практикум з електрокардіографії», загалом – понад 500 публікацій.

 

Роб.тел. / факс: +380 (44) 291 61 30.

E-mail: oleg_zharinov@hotmail.com