консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

Завідувач кафедри та її засновник – Борис Михайлович Тодуров – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

Кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій була створена відповідно листа МОЗ України від 25.04.2016 № 08.01-47/22/352-16/10278 наказом НМАПО ім. П. Л. Шупика № 1649 від 04.05.2016 року і працює на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України».

Всі викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, перебуваючи на навчанні у вітчизняних та закордонних профільних закладах.

Метою заснування кафедри було надання можливості лікарям різних спеціальностей отримувати та удосконалювати знання про застосування сучасних методів діагностики та хірургічного лікування хворих з захворюваннями серцево-судинної системи.

Слід зазначити, про те що з 16 лютого 2021 року Національну медичну академію  післядипломної освіти імені П.Л. Шупика перейменовано на Національний університет охорони здоровя України імені П.Л. Шупика 

Викладачі кафедри:

Борис Михайлович Тодуров –
член-кореспондент НАМН України, д.  мед. н., проф, заслужений лікар України
Сергій Миколайович Фуркало – проф., д.мед.н
Сергій Миколайович Судакевич – доцент кафедри, к.мед.н. Олег Валерійович Зеленчук – доцент кафедри, к.мед.н.
Ольга Павлівна Надорак – к.мед.н. Наталя Олексіївна Володкіна – доцент кафедри, к.мед.н.
Андрій Валерійович Хохлов     – к.мед.н. Ярослав Васильович Скибчик
Вадим Володимирович Сакалов

Навчально-методична робота
Навчально-методична робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів серцево-судинних хірургів, лікарів-кардіологів на циклах спеціалізації та передатестаційних циклах. Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи діагностики та лікування серцево-судинних хвороб. Ці цикли адресовані лікарям кардіологам, лікарям хірургічного профілю, лікарям з функціональної діагностики, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям, а також лікарям інших спеціальностей за тематикою циклів. Кафедра є суміжною за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія», працює над створенням навчальної літератури з аспектів кардіохірургії, кардіології, та нових циклів з тематичного удосконалення та методичних матеріалів.

Наукові, клінічні підрозділи та лабораторії ДУ «Інститут серця МОЗ України» є чудовою базою для удосконалення знань лікарів різних спеціальностей та дозволяють здійснювати педагогічний, науковий та лікувальний процеси на високому сучасному рівні. Співробітники кафедри мають багаторічний досвід науково-педагогічної роботи та всебічно сприяють слухачам набувати академічні знання.

Перелік циклів, які проводяться на кафедрі:
– спеціалізація «Хірургія серця і магістральних судин»
– передатестаційний цикл «Хірургія серця і магістральних судин»
– цикл ТУ «Сучасні технології лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця»
– цикл ТУ «Новітні методи реконструктивної кардіохірургії»
– цикл ТУ «Сучасні методи діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії»
– цикл ТУ «Інтервенційні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин»
– цикл ТУ «Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування»
– цикл ТУ «Новітні методи лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій»
– цикл ТУ «Ведення пацієнтів до та після кардіохірургічних втручань»

План проведення циклів

Лікувальна робота

Консультативно-діагностична робота здійснюється співробітниками кафедри на клінічній базі в ДУ «Інститут серця МОЗ України». Ведення хворих, діагностичні процедури та лікувальні втручання здійснюються викладачами та клінічними ординаторами кафедри. У клініко-діагностичному відділенні Інституту серця здійснюється консультативний прийом, лікувальна робота у відділенні хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та магістральних судин №3 та інших відділеннях Інституту серця. Викладачі мають переважно вищу або першу кваліфікаційну категорію за спеціальностями: «Хірургія серця та магістральних судин», «Кардіологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Завідувач кафедри, професор Б.М. Тодуров активно працює над вдосконаленням нормативної бази документів з серцево-судинної хірургії. Крім того, він регулярно веде консультативний прийом пацієнтів в ДУ «Інститут серця МОЗ України», проводить робочі поїздки зі співробітниками кафедри з наданням консультативної допомоги пацієнтам в зоні АТО, веде оперативну лікувальну діяльність, активну громадську та освітню роботу, широко освітлюючи її у медіа-просторі.

Міжнародна діяльність

На кафедрі постійно проходять  навчання  іноземні громадяни. За останній період  навчалися курсанти з  Сирії, Узбекістану, Танзанії, Грузії, Молдови, Бангладеш, Лівії, Туркменістану. Іноземні клінічні ординатори працюють у відділеннях Інституту серця МОЗ України, беруть активну участь в оперативних втручаннях, виконанні функціональних досліджень і коронарографії та у веденні хворих.

Міжнародна діяльність кафедри включає також регулярну участь співробітників у міжнародних, всеукраїнських наукових з`їздах, конгресах, конференціях як доповідачів і слухачів, поїздки на стажування в закордонні клініки. Деякі співробітники є дійсними членами багатьох міжнародних товариств.

Партнери кафедри

Клінічною базою кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій  з 2016 року є ДУ «Інститут серця МОЗ України» (вул. Братиславська, 5А, м.  Київ, 02660;
тел.: +380 (44) 291-61-01; www.heart.kyiv.ua).

Співробітники кафедри працюють у відділеннях Інституту серця, виконують консультативну, лікувальну та оперативну роботу у консультативно-діагностичному поліклінічному відділенні, відділенні хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та магістральних судин №3 та інших відділеннях Інституту серця.

Важливою складовою співпраці кафедри та клінічної бази є проведення науково-практичних конференцій спільно зі співробітниками Інституту серця. Учасниками цих конференцій є слухачі кафедри, співробітники Інституту серця, а також інших лікувально-профілактичних установ м. Києва і регіонів України.

У співпраці з кафедрою на базі Інституту серця функціонує Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології і електрофізіології серця, яка видає науково-практичний журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія» (головний редактор – Б.М. Тодуров, заступник головного редактора – О.Й. Жарінов), Всеукраїнська асоціація фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології (президент – Б.М. Тодуров).

Контакти:

вул. Братиславська, 5А, м. Київ, 02660
тел.: +380 (50) 5017028,
тел./факс:  +380 (44) 2915525
е-mail: kafedra.cardio@gmail.com


Right Menu Icon