консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Відділення ендоваскулярної хірургії та ангіографії
Ендоваскулярна хірургія – набір малоінвазивних процедур, спрямованих на лікування серцево-судинної системи без розрізів. Це робить методику лікування максимально безпечною для пацієнта, підвищуючи вимоги до техніки і майстерності лікаря.

В Інституті Серця працюють фахівці зі спеціальною сертифікованою освітою світового рівня, які пройшли стажування в клініках Європи та США. Завідувач відділення кардіохірург Андрій Хохлов єдиний в Україні отримав міжнародний сертифікат-дозвіл на проведення самостійних втручань у неоперабельних або операбельних пацієнтів із вкрай високим ризиком аортального стенозу.

Це дозволяє нам пропонувати увесь спектр ендоваскулярної хірургії з використанням найсучаснішого обладнання. Відділення обладнане сучасними 4-ма ангіографічними системами, які дозволяють проводити всі без винятку ангіографічні дослідження та втручання за міжнародними стандартами.

 
Вперше в Україні в Інституті серця МОЗ України фахівцями клініки було проведено імплантацію балон розширювального протеза аортального клапана при важкому аортальному стенозі.

Діагностичні методики
  • селективна ангіографія коронарних артерій (коронарографія)
  • селективна ангіографія сонних та хребцевих артерій
  • селективна та неселективна ангіографія ниркових артерій
  • селективна ангіографія артерій верхніх та нижніх кінцівок
  • селективна ангіографія легеневої артерії (ангіопульмонографія)
  • селективна ангіографія артерій черевної порожнини
  • селективна ангіографія верхньої та нижньої порожнистих вен (каваграфія)
  • селективна ангіографія вен верхньої та нижньої кінцівок
  • діагностичне зондування порожнин серця та великих судин при вроджених та набутих вадах серцяЕндоваскулярні операції


FFR-фракційна флоуметрія коронарного кровотоку

IVUS-внутрішньокоронарний ультаразвук

OCT- оптична коронарна томографія коронарних артерій

Алкогольна абляція септальної гілки коронарної артерії при ГКМП

Ангіопластика

Біопсія міокарду

Видалення стороннього тіла з порожнини серця або магістральних судин

Дилятація стенозу

Емболізація маткових артерій

Емболізація судин передміхурової залози

Ендопротезування аортального клапана (TAVI)

Ендопротезування грудного відділу аорти

Ендопротезування мітрального клапана TMVI

Ендопротезування черевного відділу аорти

Закриття аорто-легеневих колатеральних артерій

Закриття відкритої артеріальної протоки

Закриття дефекту міжпередсердної перетинки (ДМПП) оклюдером

Закриття дефекту міжшлуночкової перетинки (ДМШП) оклюдером

Закриття коронаро-легеневої фістули

Закриття параклапанних фістул

Закриття постінфарктного дефекту міжшлуночкової перетинки

Зондування порожнин серця

Імплантація постійного або тимчасового кава-фільтра, видалення тимчасового кава-фільтра

Коронарографія

Перфорація та РЕД атрезії клапана легеневої артерії

Процедура Рашкінда

Пункція перикарда (перекардіоцентез)

Реканалізація оклюзій артерій гомілки та стопи

Реканалізіція хронічної оклюзії коронарної артерії

Стентування брахіоцефальних артерій

Стентування вихідного тракту правого шлуночка при Тетраді Фалло

Стентування відкритої артеріальної протоки

Стентування коарктації аорти

Стентування ниркових артерій

Стентування периферичних стенозів легеневої артерії

Шунтографія
Інновації відділенняДо нас звертаються з діагнозами


Аденома простати (доброякісна гіперплазія простати)

Аневризма грудного та черевного відділу аорти

Атеросклероз коронарних артерій (Ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром, гострий інфаркт міокарда)

Атеросклеротичні стенози брахіоцефальних артерій (каротидних, вертебральних)

Атеросклеротичні стенози ниркових артерій

Атеросклеротичні стенози переферичних артерій (артерій нижніх кінцівок)

Відкрита артеріальна протока (ВАП)

Вродженні вади серця

Гіпертрофічна кардіоміопатія з обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка – алкогольна абляція

Дефект міжпередсердної перетинки ДМПП

Дефект міжшлуночкової перетинки (ДМШП)

Дилятаційна кардіоміопатія (ДКМП)

Коарктація аорти

Коронаро-легенева фістула

Набуті вади серця

Перикардит

Синдром гіпоплазії лівих відділів серця

Стеноз аортального клапана

Стеноз клапана легеневої артерії

Стенози переферичних легеневих артерій

Стороннє тіло в магістральних судинах

Тетрада Фалло

Транспозиція магістральних артерій

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА)

Фіброміома матки

Фібромускулярна дисплазія ниркових артерій
Right Menu Icon