Поставити питання
facebook youtube instagram
Поставити питання

Кафедра функціональної діагностики
Жаринов

Завідувач кафедри
Олег Йосипович Жарінов
+380 (44) 291-61-30

КЛІНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

На базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» (до 2013 року – КМКЛ «Київський міський центр серця») працює кафедра функціональної діагностики  Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л.Шупика ( в минулому НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України).

На цій клінічній базі працюють такі викладачі:

Усі співробітники кафедри мають наукові ступені доктора або кандидата медичних наук, вони виконують значну консультативну роботу у стаціонарних і поліклінічних відділеннях Інституту.

Навчальна робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів на циклах спеціалізації та в клінічній ординатурі з кардіології і функціональної діагностики. Кафедра проводить цикли тематичного удосконалення «Клінічна електрокардіографія», «Ехокардіографія», «Амбулаторне моніторування ЕКГ», «Діагностика та лікування аритмій і блокад серця», «Основи електроенцефалографії» та інші.

Кафедрою видано національний підручник «Функціональна діагностика», посібники «Основи електрокардіографії», «Електрокардіографія для сімейного лікаря» та інші. Важливою складовою співпраці кафедри та клінічної бази є щорічне проведення реєстрових науково-практичних конференцій «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», «Дні аритмології в Києві», «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії».

За активною участю співробітників кафедри на базі Інституту серця створена Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології і електрофізіології серця, видається науково-практичний журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».

Завідувач кафедри професор О.Й. Жарінов:

– заступник головного редактора журналу “Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія”,
– експерт МОЗ України з кардіології і функціональної діагностики,
– член низки робочих груп Української асоціації кардіологів,
– член спеціалізованої вченої ради Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України з кардіології і ревматології. Під керівництвом О.Й. Жарінова захищені одна докторська і 16 кандидатських дисертацій.

Детальніша інформація про роботу кафедри – за посиланням:

https://nuozu.edu.ua/s/np/k/funktsionalnoi-diahnostyky

Вул. Братиславська 5а, Київ 02660

Тел./факс (044) 2916130, тел. (044) 2916128

E-mail: oleg_zharinov@hotmail.com, kutsva@ukr.net

www.fd.org.ua

 

 


Right Menu Icon