Поставити питання
facebook youtube instagram
Поставити питання

Кафедра функціональної діагностики
Жаринов

Завідувач кафедри
Олег Йосипович Жарінов
+38(044) 291-61-30

КЛІНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

На базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» (до 2013 року – КМКЛ «Київський міський центр серця») працює кафедра функціональної діагностики  Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л.Шупика ( в минулому НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України).

На цій клінічній базі постійно працюють такі викладачі:

Співробітники кафедри працюють у клініко-діагностичному відділенні Інституту серця, здійснюють навантажувальні проби, трансторакальну і черезстравохідну ехокардіографію, добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску, тощо. Викладачі кафедри виконують значну консультативну роботу у відділенні лікування порушень серцевого ритму та інших відділеннях Інституту серця.

Важливою складовою співпраці кафедри та клінічної бази є регулярне проведення науково-практичних конференцій з аритмій серця, тромбозів та емболій, серцевої недостатності, функціональної діагностики, кардіохірургії. Учасниками цих конференцій є слухачі кафедри, співробітники Інституту серця, а також інших лікувально-профілактичних установ м.Києва і регіонів України.

На базі кафедри та Інституту серця створена Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології і електрофізіології серця, видається науково-практичний журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методична робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів з функціональної діагностики на циклах спеціалізації та передатестаційних циклах.

Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи функціональної діагностики серцево-судинних хвороб. Ці цикли адресовані лікарям функціональної діагностики, кардіологам, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям. Щороку підготовку на кафедрі проходять близько 250 слухачів.

Кафедра активно працює над виданням навчальної літератури (підручника, посібників, статей) з різних аспектів функціональної діагностики, постійно оновлює тести з функціональної діагностики.

Перелік найменувань циклів, які проводяться на кафедрі:

спеціалізація «Функціональна діагностика»

передатестаційний цикл «Функціональна діагностика»

цикл ТУ «Функціональна діагностика в кардіології»

цикл ТУ «Амбулаторне моніторування ЕКГ»

цикл ТУ «Клінічна електрокардіографія»

цикл ТУ «Клінічна електрофізіологія серця»

цикл ТУ «Черезстравохідна ехокардіографія»

цикл ТУ «Актуальні аспекти функціональної діагностики (для викладачів)»

цикл ТУ «Основи кардіостимуляції»

цикл ТУ «Ехокардіографія»

цикл ТУ «Основи електроенцефалографії»

цикл ТУ «Рентгенендоваскулярні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин»

Запланований цикл:

очно-заочний цикл ТУ «Діагностика та лікування аритмій і порушень провідності серця»

На кафедрі навчаються клінічні ординатори за фахом «Кардіологія» з України, Грузії, Туреччини та Туркменістану.

 

Розклад бюджетних циклів на кафедрі функціональної діагностики у 2020 році  (детальніше)

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Консультативно-діагностична робота здійснюється співробітниками кафедри на клінічній базі в Інституті серця МОЗ України. Ведення хворих, діагностичні процедури та лікувальні втручання здійснюються викладачами, аспірантами та клінічними ординаторами кафедри. У клініко-діагностичному відділенні Інституту серця співробітники здійснюють консультативний прийом, виконують навантажувальні проби, трансторакальну і черезстравохідну ехокардіографію, добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску, тощо. Викладачі кафедри виконують значну лікувальну роботу у відділенні лікування порушень серцевого ритму та інших відділеннях Інституту серця. Усі викладачі мають вищу або першу кваліфікаційну категорію за однією з спеціальностей: «Кардіологія», «Функціональна діагностика», «Хірургія серця та магістральних судин».

Член-кореспондент НАМН України, професор Тодуров Б.М. докладає значних зусиль для вдосконалення кардіохірургічної служби в Україні в якості Головного позаштатного спеціаліста з хірургії серця та магістральних судин ГУОЗ КМДА. Багаторазово здійснював благодійні місії в Єгипті, Іраку, Косово, Сербії, Азербайджані, Грузії.

Професор Жарінов О.Й. активно працює над вдосконаленням нормативної бази з функціональної діагностики в якості Головного позаштатного спеціаліста з функціональної діагностики МОЗ України (з 2012 року).

Професор Жарінов О.Й.

Кафедра є клінічною базою міжнародних клінічних досліджень, зокрема таких як BEAUTIFUL, RELY, SHIFT, SIGNIFY, ENGAGE.
Right Menu Icon