Поставити питання
facebook youtube instagram
Поставити питання

Консультативно-діагностичне поліклінічне відділення для дорослих
Ольга Анатоліївна Єпанчінцева
завідувач відділу, д.мед.н, професор

+38 (044) 291 61 41

На базі наукового відділу та консультативно-діагностичного поліклінічного відділення працюють 5 докторів медичних наук, 19 кандидатів медичних наук, 7 співробітників кафедри функціональної діагностики НМАПО ім.. П.Л. Шупика та 37 лікарів вищої кваліфікаційної категорії.

З 2016 р. по 2019 р. співробітниками відділу завершено науково-дослідну роботу «Наукове обґрунтування критеріїв ефективності реваскуляризації міокарда у пацієнтів з ішемічної хворобою серця» та захищено 6  кандидатських та 1 докторську дисертації, впроваджено 12 галузевих нововведень, отримано 9 патентів на корисну модель, опубліковано 1 навчальний посібник.

Лікарями наукового відділу та консультативно-діагностичного поліклінічного відділення опубліковано більше 300 статей та тез у наукових фахових виданнях України та Європи.

Співробітники відділу є дійсними членами фахових Асоціацій України та Європи та беруть активну участь в щорічних Національних, Європейських та Американських конгресах кардіологів, а також проходять стажування у провідних клініках Європи ( Польща, Хорватія, Латвія, Литва, Германія).

Щорічно в консультативно – діагностичному поліклінічному відділенні  проводиться близько 25 000 консультацій пацієнтів зі складною патологією серцево-судинної системи і понад 115 000 діагностичних досліджень

У відділенні обстежуються і лікуються не тільки громадяни України, але й іноземці. Прийом хворих проводять висококваліфіковані фахівці, які володіють сучасними методами діагностики і спеціалізуються у провідних кардіоцентрах Європи та США.

Відділення оснащене найсучаснішим обладанням для діагностики захворювань серцево-судинної системи, а також екстракардіальної патології.  Це дозволяє з високою точністю та в найкоротші терміни встановити точний діагноз (у відповідності до сучасних європейських стандартів), виявити супутні захворювання, визначити покази до операції та знизити  ризик оперативного втручання до мінімума.  

Відділення має великий досвід консультацій наших фахівців в різних регіонах України (більше 12 000) та клініках м. Києва та Київської області (понад 6 000) з метою консультативної допомоги та відбору хворих для кардіохірургічного лікування. Це дозволяє більш оперативно виявляти хворих із патологією серцево-судинної системи, що потребує оперативного лікування.

Науковий відділ очолює Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, лікар-кардіолог вищої категорії Єпанчінцева Ольга Анатоліївна. 

Консультативно-діагностичне поліклінічне відділення очолює Заслужений лікар України,  лікар функціональної діагностики вищої категорії Швець Ірина Вікторівна.


  • 100 000 діагностичних досліджень на рік
  • 25 000 консультацій пацієнтів на рік
  • 68 висококваліфікованих фахівців


Послуги та процедури

Консультативно-діагностичне відділення надає послуги з діагностики, лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, поєднуючи багаторічний досвід та унікальну експертизу наших фахівців з сучасними підходами та обладнанням

Електрокардіографія

Ендоскопічні дослідження та операції

Ехокардіографія (УЗД серця)

Моніторування ЕКГ (Холтерівське)

Проби з фізичним навантаженням

Спірографія

УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози, молочних залоз

УЗД судинних захворюваньІнновації відділенняДо нас звертаються з діагнозами


Вродженні вади серця

Кардіоміопатії різного генезу

Набуті вади серця

Патологія аорти

Патологія серцево-судинної системи у поєднанні з коморбідними станами

Порушення серцевого ритму

Серцева недостатність

Симптоматична і есенціальна артеріальна гіпертензія


Right Menu Icon