консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Іванюк Наталія Борисівна


Асистент кафедри функціональної діагностики, лікар-кардіолог ІІ категорії, лікар функціональної діагностики, кандидат медичних наук.

Іванюк Н.Б. після закінчення Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця першого медичного факультету за спеціальністю «лікувальна справа» проходила інтернатуру на кафедрі внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О.Богомольця на базі КМКЛ №12  за спеціальністю «Терапія».

У 2013 році  проходження спеціалізації з кардіології на  кафедрі кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

З 2008 по 2013р. – працювала на посаді лікаря-кардіолога кардіохірургічного відділення для лікування коронарної недостатності КМКЛ Центр серця.

2013 – 2016р. –  працювала лікарем-кардіологом консультативно-діагностичного поліклінічного відділення №1 для дорослих ДУ «Інститут серця» МОЗ України.

2016р. – проходження спеціалізації з функціональної діагностики на кафедрі функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

З 2016  по 2018р. – науковий співробітник відділу діагностики патології серця та магістральних судин ДУ «Інститут серця» МОЗ України.

У 2017р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кардіологія» на тему: Предиктори покращення систолічної   функції лівого шлуночка та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю після реваскуляризації міокарда.

З 2018р. по теперішній час – асистент кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика.

Ментор Школи кардиології медичної платформи UAMED.

Автор та співавтор  12 друкованих праць, з них 11 статей у рекомендованих наукових фахових виданнях України, 10 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 2 – в тезах та збірниках наукових конференцій, отримано 1 патент на корисну модель  України.

Учасниця науково – практичних семінарів і конференцій.Right Menu Icon