консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

«Атеросклероз як міждисциплінарна проблема»


Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
КМКЛ «Київський міський центр серця»
ВГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології і електрофізіології серця»

Науково-практична конференція
«Атеросклероз як міждисциплінарна проблема»

7 жовтня 2011 року, 10.00-16.00

Конференц-зал КМКЛ «Київський міський центр серця»
вул. Братиславська 5а, Київ 02660

Наукова програма конференції

10.00 – 10.15 Відкриття конференції.
Б.М. Тодуров, О.Й. Жарінов

10.15 – 12.30 Перше засідання

Україна – популяція високого ризику. Вирок чи точка відліку?
І.М. Горбась, д.мед.н., професор, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»

Ендотеліальна дисфункція і атеросклероз. Еволюція розуміння клінічної ролі мікроальбумінурії.
О.В. Більченко, д.мед.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти

Значення гіполіпідемічної терапії для хворих атеросклерозом. Нові європейські рекомендації.
О.В. Аверков, д.мед.н., професор, Російський університет дружби народів

Сімейні гіперхолестеринемії. Роль методів екстракорпоральної гемокорекції.
О.М. Дружина, зав. відділенням екстракорпоральних методів лікування, КМКЛ «Київський міський центр серця»

12.30 – 13.30 Перерва на обід

13.30 – 16.00 Друге засідання

Лікування артеріальної гіпертензії. Місце статинотерапії.
Т.М. Соломенчук, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Серцево-судинна патологія і діабет. Погляд ендокринолога.
Л.К. Соколова, к.мед.н., доцент, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Профіль серцево-судинного ризику і терапія upstream у хворих із фібриляцією передсердь
О.Й. Жарінов, д.мед.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Хірургічне та інтервенційне лікування атеросклерозу
Б.М. Тодуров, д. мед. н., чл.-кор. НАМН України, директор, КМКЛ «Київський міський центр серця»

Дискусія

Генеральний спонсор конференції – Зентіва у складі СанофіRight Menu Icon