консультация для взрослых
пн-пт: 8:30-15:30

консультация для детей
пн-пт: 8:30-15:30

госпитализация
для детей

ул. Братиславская, 5а,
г. Киев, 02166

«Атеросклероз как междисциплинарная проблема»


Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
КГКБ «Киевский городской центр сердца»
ВОО «Всеукраинская ассоциация специалистов по аритмологии и электрофизиологии сердца»

Научно-практическая конференция
«Атеросклероз как междисциплинарная проблема»

7 октября 2011

Конференц-зал КМКЛ «Київський міський центр серця» 10.00-16.00
вул. Братиславська 5а, Київ 02660

Наукова програма конференції

10.00 — 10.15 Відкриття конференції.
Б.М. Тодуров, О.Й. Жарінов

10.15 – 12.30 Перше засідання

Україна – популяція високого ризику. Вирок чи точка відліку?
І.М. Горбась, д.мед.н., професор, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»

Ендотеліальна дисфункція і атеросклероз. Еволюція розуміння клінічної ролі мікроальбумінурії.
О.В. Більченко, д.мед.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти

Значення гіполіпідемічної терапії для хворих атеросклерозом. Нові європейські рекомендації.
О.В. Аверков, д.мед.н., професор, Російський університет дружби народів

Сімейні гіперхолестеринемії. Роль методів екстракорпоральної гемокорекції.
О.М. Дружина, зав. відділенням екстракорпоральних методів лікування, КМКЛ «Київський міський центр серця»

12.30 — 13.30 Перерва на обід

13.30 – 16.00 Друге засідання

Лікування артеріальної гіпертензії. Місце статинотерапії.
Т.М. Соломенчук, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Серцево-судинна патологія і діабет. Погляд ендокринолога.
Л.К. Соколова, к.мед.н., доцент, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Профіль серцево-судинного ризику і терапія upstream у хворих із фібриляцією передсердь
О.Й. Жарінов, д.мед.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Хірургічне та інтервенційне лікування атеросклерозу
Б.М. Тодуров, д. мед. н., чл.-кор. НАМН України, директор, КМКЛ «Київський міський центр серця»

Дискусія

Генеральний спонсор конференції – Зентіва у складі СанофіRight Menu Icon