консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Відділення порушень ритму серця

грицай
завідувач відділенням
+380 (44) 291 59 99
Грицай Олександр Миколайович

Рис.1 Комп’ютерна система AXIOM Sensis XP (Siemens, Німеччина)

Велика кількість серцево-судинних та екстракардіальних захворювань супроводжуються порушеннями ритму і провідності серця (аритміями), які значно погіршують якість життя  і є загрозливими життю пацієнта як безпосередньо, так і у вигляді ускладнень (інсульти, прогресування серцевої недостатності, синкопальні стани). За рахунок стрімкого розвитку технологій в останні десятиліття з’явилася унікальна можливість хірургічного лікування більшості відомих порушень ритму і провідності серця.

Починаючи з 2007 року в кардіохірургічному відділенні  з лікування порушень серцевого ритму виконується повний спектр діагностичних і лікувальних процедур при порушеннях ритму серця.

Фахівці відділення застосовують методи діагностики і лікування, які  гармонійно поєднують в собі використання ультрасучасного обладнання та технологій з дбайливим ставленням до індивідуальних особливостей кожного пацієнта. Наші лікарі використовують найсучасніші методи діагностики для  встановлення точного діагнозу і вибору найбільш ефективного способу лікування в найкоротші терміни. Відділення розраховане на 20 ліжок, розміщених в одно– і двомісних палатах. 

Тривимірна структура серця

Рис.2 Тривимірна структура серця

Електрофізіологічна лабораторія відділення оснащена сучасною спеціалізованою кардіологічною комп’ютерною системою AXIOM Sensis XP (Siemens, Німеччина), яка

забезпечує повний алгоритм гемодинамічних та електрофізіологічних досліджень серця у дорослих і дітей, а також системою електроанатомічного картування Сarto XP (Biosense Webster, США), яка дозволяє спроектувати трьохвимірну структуру серця за допомогою чого досягається найвищий  результат ліквідації ряду найскладніших аритмій.

 

Порушення  ритму і провідності, які діагностуються і лікуються  у нашому відділенні:

І. Тахіаритмії
Іа. Суправентрикулярні:

1. Фібриляція передсердь (миготлива аритмія) (детальніше)
2. Тріпотіння передсердь.
3. AV – вузлові, синдром WPW і інші аритмії з залученням додаткових шляхів внутрішньосерцевого проведення.

Іб. Шлуночкові тахікардії ішемічного та неішемічного генезу (в т.ч. життєво-небезпечні шлуночкові порушення  ритму)

ІІ. Надшлуночкова і шлуночкова екстрасистолія

ІІІ. Брадиаритмії
1. Дисфункція і синдром слабкості синусового вузла (СССВ)
2. Атріовентрикулярні блокади
3. Блокади ніжок пучка Гіса з епізодами втрати свідомості

ІV. Епізоди транзиторної втрати свідомості (синкопальні епізоди)

V. Серцева недостатність

Відділення спеціалізується на проведенні таких видів досліджень і операцій:

1. Внутрішньосерцеве електрофізіологічне дослідження (ЕФД) – сучасний інвазивний метод діагностики механізму і анатомічного субстрату(джерела) порушення ритму (детальніше)

2. Катетерна абляція наступний після електрофізіологічного дослідження серця етап з метою радіочастотної ліквідації анатомічного субстрату аритмії

3. Імплантація антиаритмічних пристроїв – однокамерних і двохкамерних електрокардіостимуляторів (ЕКС) з системою активної і пасивної фіксації електродів (детальніше)

4. Ретракція ендокардіальних електродів за допомогою лазерного ретрактора

5. Імплантація ресинхронізуючих пристроїв (трьохкамерних ЕКС) (детальніше)

6. Імплантація кардіовертерів-дефібриляторів – метод лікування, який попереджує раптову серцеву смерть при життєво-небезпечних аритміях (детальніше)

7. Процедура MAZE-III –  хірургічна методика лікування фібриляції передсердь у хворих з органічною патологією серця під час операції зі штучним кровообігом (як окремий етап в комплексному кардіохірургічному лікуванні хворих на ІХС). (детальніше)

8. Відновлення ритму шляхом електричної кардіоверсії (детальніше)

Відділення тісно взаємодіє з усіма підрозділами клініки з метою діагностики причин виникнення порушень ритму та провідності і при потребі їх кардіохірургічної корекції.
Усі співробітники відділення створюють такий психологічний клімат, який сприяє найшвидшому видужанню і поверненню пацієнта до звичного способу життя. Наші пацієнти після виписки з відділення перебувають під нашим контролем до повної реабілітації, а в подальшому під профілактичним наглядом. Пацієнти з імплантованими антиаритмічними пристроями регулярно проходять перевірку роботи даних пристроїв та одержують консультації по оптимізації медикаментозного лікування.

Наша мета не лише продовжити тривалість життя, а й зробити його якісно новим.


Right Menu Icon