консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Відділення патології міокарду та трансплантації органів і тканин

Ковтун

Завідувач відділенням
+380 (44) 291 61 77
Гаврило Ігорович Ковтун

Відділення патології міокарду та трансплантації органів і тканин людини є одним з важливих лікувально-діагностичних підрозділів ДУ “Інститут серця МОЗ України”

Під патологією міокарда в широкому сенсі слова потрібно розуміти зміну біохімічної структури міокарда, яка супроводжує практично будь-яке захворювання серцевого м’яза – ішемічна хвороба серця, міокардит, набуті вади серця, кардіоміопатії, гіпертонічну хворобу т. д. Як окремий діагноз вона не виставляється, проте потрібно пам’ятати, що будь-яке страждання серцевого м’яза супроводжується порушенням нормального перебігу метаболічних процесів всього організму в цілому.

Відділення оснащене сучасним діагностичним обладнанням експерт-класу, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.
Штат відділення укомплектований кваліфікованими фахівцями, що пройшли спеціалізацію та стажування з кардіохірургії в провідних клініках Європи. Хірурги, кардіологи відділення є постійними учасниками міжнародних професійних конгресів і конференцій, що дає змогу впроваджувати в практику новітні досягнення сучасної медицини, постійно удосконалюючи підхід до лікування пацієнтів.

Основні напрямки роботи відділення

Діагностика, медикаментозна терапія та хірургічне лікування пацієнтів з серцевою недостатністю обумовленої:

І. Кардіоміопатіями:

1. Первинними кардіоміопатіями:

a. Генетичними

– Гіпертрофічна КМП
– Аритмогенна КМП / дисплазія правого шлуночка
– Некомпактних лівий шлуночок («губчастий міокард»)
– Порушення провідної системи серця (синдром Ленегра)
– Глікогенози
– Порушення функції іонних каналів:
– Синдром подовженого інтервалу QT
– Синдром Бругада
– Синдром укороченого інтервалу QT

b. Набутими

– Кардіоміопатії як наслідок перенесеного міокардиту
– Кардіоміопатії, обумовлена раптовим емоційним стресом (КМП takotsubo).
– Перипортальна кардіоміопатія.
– Кардіоміопатії, індуковані тахікардією.

c. Змішаними

– Дилатаційна КМП.
– Первинна рестриктивна негіпертрофічна кардіоміопатія.

2. Вторинними кардіоміопатіями

II. Ішемічною хворобою серця

1. Стабільна стенокардія напруги
2. Вазоспастична стенокардія
3. Нестабільна стенокардія
– a. вперше виникла
– b. прогресуюча
– c. рання постінфарктна
4. Гострий інфаркт міокарда
5. Кардіосклероз
6. Аневризма серця
7. Тромбоутворення в порожнинах серця

III. Тромбоемболією легеневої артерії

1. Гострою
2. Хронічною, рецидивуючою

IV. Набутими вадами серця різної етіології, стадії, ступенем вираженості:

1. Моноклапанні (з ураженням одного клапана)
– a. Мітральна вада
– b. Аортальний вада
– c. Трикуспідальний вада

2. Комбіновані вади (з ураженням двох і більше клапанів)
– a. Мітрально-аортальна вада
– b. Аортально-мітральна вада
– c. Аортально-трикуспідальна вада
– d. Мітрально-трикуспідальна вада
– e. Аортально-мітрально-тристулкова вада

V. Набутими вадами серця в поєднанні з супутньою патологією:

1. Ішемічною хворобою серця
2. Облітеруючим захворюванням брахіоцефальних артерій
3. Аневризмою грудного відділу аорти

VI. Декомпенсованними захворюваннями серця, яким необхідна трансплантація серця.


Right Menu Icon