консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

СЦИНТИГРАФІЯ З ТУМОРОТРОПНИМИ РАДІОФАРМПРЕПАРАТА

Методика виявлення злоякісних новоутворень із використанням радіофармпрепаратів (РФП), які здатні специфічно накопичуватись в тканинах зі зміненою метаболічною активністю.

Задачі дослідження:

1. Визначення наявності або відсутності вогнищ підвищеної фіксації РФП, тропного до певного злоякісного новоутворення.
2. У випадку виявлення таких ділянок, визначення їх анатомо-топографічної локалізації, а також інтенсивності метаболічних процесів в цих ділянках.

В нормі кожний туморотропний РФП має певну нормальну фізіологічну фіксацію в органах і тканинах, а саме:
99mTc-MIBI – міокард (переважно лівого шлуночка), печінка та елементи гепатобіліарної системи, селезінка, кишківник.

99mTc(V)DMSA –нирки, слизова оболонка носоглотки, серце та магістральні судини (за рахунок пула крові).
99mTc-Tectrotyd – печінка, селезінка, нирки, щитоподібна залоза.

Вибір РФП обумовлюється його фармакокінетичними особливостями і залежить від типу новоутворення та його локалізації.
Так, 99mTc-MIBI ефективний при діагностиці злоякісних новоутворень головного мозку, молочних залоз, легень, щитоподібної залози. Акумуляція цього РФП відбувається за рахунок цитозольного зв’язування препарату в пухлинних клітинах, що відзначаються високим негативним потенціалом мембран внаслідок інтенсивної цитометаболічної активності.

99mTc(V)DMSA використовується для діагностики м`якотканинних пухлин (зокрема голови та шиї), головного мозку, легень, медулярного раку щитоподібної залози. Накопичення цього РФП відбувається в пухлинно-трансформованих життєздатних клітинах, що відзначаються високим рівнем утилізації глюкози та підвищеною гексокіназною активністю.
99mTc-Tectrotyd – препарат, високоспецифічний до соматостатинових рецепторів, що дає можливість виявляти нейроендокринні новоутворення будь-якої локалізації (карциноїд легень, кишківника, пухлини підшлункової залози, феохромоцитома, аденоми гіпофіза).

 

Методика проведення дослідження.

Стандартне планарне дослідження проводиться в режимі «все тіло» в передній та задній проекціях через 2 – 5 годин після внутрішньовенного
введення 370-740МБк туморотропного РФП. Одразу після отримання планарних зображень виконується томографічне дослідження тих відділів, які містять ділянки підвищеної фіксації РФП, що виходять за межі фізіологічного його накопичення.


Right Menu Icon