консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Гепатосцинтиграфія

Гепатосцинтиграфія – це методика візуалізації печінки сцинтиграфічним методом на гамма-камері з метою визначення функціональної активності і кількості функціонуючої паренхіми при використанні колоїдних радіофармпрепаратів (РФП).

99mTc-колоїд вводять внутрішньовенно активністю 2 МБк/кг. Методика дозволяє визначити функціональну активність ретикулоендотеліальних клітин. Механізм накопичення РФП в таких клітинах – фагоцитоз. Гепатосцинтиграфію проводять через 0,5-1 годину після введення РФП. Планарну гепатосцинтиграфію виконують в трьох стандартних проекціях: передній, задній та правій боковій.

 

 

 

Показання до гепатосцинтиграфії: хронічний гепатит, цироз печінки, пухлини печінки.

Для розрахунку параметрів функціональної здатності печінки використовують передню проекцію. Основні параметри планарної сцинтиграфії – топографія печінки, її форма, розміри, накопичення та розподіл РФП за загально прийнятою градацією: рівномірний, нерівномірний (дифузний, вогнищевий). В нормі розподіл колоїда в печінці рівномірний. Досить важливим параметром гепатосцинтиграфії є фіксація РФП в системі печінка-селезінка, яка в нормі дорівнює 95%-5%. Збільшення накопичення РФП в селезінці вказує на печінкову недостатність і наявність ознак портальної гіпертензії.

 

 

 

 

Існує 4 градації фіксації РФП в селезінці:
1 – селезінка на сцинтиграмі не візуалізується, накопичення РФП дорівнює або менше 5% (0);
2 – селезінка ледве помітна на сцинтиграмі, можливо визначити її форму і розміри, накопичення РФП від 10 до 15% (1);
3 – селезінка добре візуалізується, збільшена в розмірах, накопичення РФП від 20 до 40% (2);
4 – селезінка захоплює більше РФП ніж печінка, значно збільшена в розмірах, накопичення РФП більше 50% (3).

Градація (2) зустрічається при хронічному гепатиті; градація (3) – при гепатиті з виходом в цироз печінки і градація 4 характерна для цирозу печінки.
Іншим важливим моментом є фіксація РФП в кістковому мозку. Існує 2 градації – накопичення немає (0) і накопичення є (1). Висока фіксація РФП в кістковому мозку характеризує значно виражену портальну гіпертензію і характерна для цирозу печінки.

 

ОФЕКТ печінки з 99mTC-колоїдом

Це методика візуалізації печінки сцинтиграфічним методом на однофотонному емісійному томографі з метою визначення особливостей пошарового розподілу колоїдних РФП. ОФЕКТ печінки дозволяє провести томографічне дослідження і пошарово визначити розподіл РФП у трьох взаємно перпендикулярних проекціях.
Показання до ОФЕКТ (Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ)такі ж, що і для планарної сцинтиграфії. ОФЕКТ проводять після статичного дослідження. На відміну від планарної сцинтиграфії, де детектори гамма-камери є нерухомими, при ОФЕКТ детектори здійснюють повний оберт навколо тіла хворого на рівні печінки. Наступна комп’ютерна реконструкція зображень дозволяє аналізувати дані в трьох взаємно перпендикулярних проекціях: сагітальній, фронтальній і аксіальній.

Протипоказання до гепатосцинтиграфії: вагітність, період годування груддю, тяжкий стан хворого.


Right Menu Icon