консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Каскадна плазмафільтрація

З метою корекції гіперхолестеринемії  ми застосовуємо методи реоферезу у хворих на ішемічну хворобу серця, при вираженому атеросклерозі, збільшенні концентрації Лп(а), гіперфібриногенемії з гіперв´язкістю, а також протипоказанням до холестеринзнижуючої терапії або ускладнень при їх застосуванні.

Каскадна плазмафільтрація (КПФ) за своєю ефективністю є одним з найбільш значущиих методів реоферезу завдяки визнаній лікарською спільнотою ефективністю. Каскадна плазмафільтрація – найсучасніший метод реоферезу, що застосовується при лікуванні ряду складних захворювань, серед яких системний атеросклероз та різні види дисліпідемій.

Клінічний ефект процедур каскадної плазмафільтрації зумовлений безпосереднім видаленням з крові та тканин патогенних елементів (атерогенних ліпопротеїдів низької та дуже низької щільності, Лп(а) та ін.)

Показаннями до проведення процедур КПФ є:

Крім того, каскадна плазмафільтрація з успіхом застосовується в комплексній терапії подагри, метаболічного синдрому (синдрому інсулінорезистентності), порушення ліпідного обміну у хворих цукровим діабетом 2 типу, гострої та підгострої нейросенсорної туговухості, порушення кровообігу в диску зорового нерву, при атеросклерозі шийних судин, периферичному атеросклерозі, старечій та діабетичній ретинопатії, діабетичній стопі, невиношуванні вагітності та ін.


Right Menu Icon