консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Фаховий семінар на кафедрі функціональної діагностики

19-09-2023

19 вересня 2023 року в ДУ «Інститут серця МОЗ України» відбувся фаховий семінар щодо розгляду підсумків дисертаційної роботи аспіранта кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика Ярослава Скибчика «Предиктори відновлення та збереження синусового ритму у пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь неклапанного генезу” (науковий керівник – професор Олег Жарінов). Засідання проходило під головуванням завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії професора Олега Лоскутова із залученням науково-педагогічних працівників кафедри функціональної діагностики, кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій, співробітників клінічної бази кафедри – ДУ «Інститут серця МОЗ України».

Новизна дисертаційного дослідження полягала у вивченні особливої категорії пацієнтів із “пізньою” персистентною фібриляцією передсердь, щодо якої раніше переважно застосовувалася стратегія контролю частоти серцевих скорочень. Для цієї категорії пацієнтів характерним є пізнє звернення за медичною допомогою і формування “тахікардіоміопатії”.  У роботі обгрунтовано можливості та переваги стратегії контролю ритму методом електричної кардіоверсії за умови попередньої медикаментозної терапії антикоагулянтами, антиаритмічними засобами та медикаментозної корекції серцевої недостатності.  Загалом, було обстежено 179 пацієнтів, з яких 115 пацієнтів склали основну групу пацієнтів з тривалими епізодами ФП. Відновлення синусового ритму досягнули у 51,3% пацієнтів, серед них збереження синусового ритму протягом 6 місяців проспективного спостереження зареєстрували у 54% пацієнтів. Визначено фактори, які дозволяють передбачити відновлення та тривале збереження ритму, показано можливість зворотного ремоделювання лівих відділів серця у пацієнтів з утриманим синусовим ритмом. За результатами здійсненої роботи вдосконалено практичні аспекти ведення пацієнтів з епізодами фібриляції передсердь тривалістю понад три місяці.

На підставі позитивних відгуків рецензентів та з урахуванням підсумків наукової дискусії роботу рекомендовано до офіційного захисту в разовій спеціалізованій вченій раді.Right Menu Icon