Поставити питання
facebook youtube instagram
Поставити питання

Відділення ендоваскулярної хірургії та ангіографії
Ендоваскулярна хірургія ­– набір малоінвазивних процедур, спрямованих на лікування серцево-судинної системи без розрізів. Це робить методику лікування максимально безпечною для пацієнта, підвищуючи вимоги до техніки і майстерності лікаря.

В Інституті Серця працюють фахівці зі спеціальною сертифікованою освітою світового рівня, які пройшли стажування в клініках Європи та США. Хірург Андрій Хохлов – завідувач відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії отримав міжнародний сертифікат-дозвіл на проведення самостійних втручань у неоперабельних або операбельних пацієнтів з вкрай високим ризиком аортального стенозу. На сьогодні кардіохірург Андрій Хохлов – єдиний лікар в Україні, який отримав такий сертифікат.

Це дозволяє нам пропонувати увесь спектр ендоваскулярної хірургії з використанням найсучаснішого обладнання. Відділення обладнане сучасними 4-ма ангіографічними системами, які дозволяють проводити всі без винятку ангіографічні дослідження та втручання за міжнародними стандартами.

Вперше в Україні в Інституті серця МОЗ України фахівцями клініки було проведено імплантацію балон розширювального протеза аортального клапана при важкому аортальному стенозі.

Діагностичні методики
  •   селективна ангіографія коронарних артерій (коронарографія)
  •   селективна ангіографія сонних та хребцевих артерій
  •   селективна та неселективна ангіографія ниркових артерій
  •   селективна ангіографія артерій верхніх та нижніх кінцівок
  •   селективна ангіографія легеневої артерії (ангіопульмонографія)
  •   селективна ангіографія артерій черевної порожнини
  •   селективна ангіографія верхньої та нижньої порожнистих вен (каваграфія)
  •   селективна ангіографія вен верхньої та нижньої кінцівок
  •   діагностичне зондування порожнин серця та великих судин при вроджених та набутих вадах серцяОперації


FFR-фракційна флоуметрія коронарного кровотоку

IVUS-внутрішньокоронарний ультаразвук

OCT- оптична коронарна томографія коронарних артерій

Алкогольна абляція септальної гілки коронарної артерії при ГКМП

Ангіопластика

Біопсія міокарду

Видалення стороннього тіла з порожнини серця або магістральних судин

Дилятація стенозу

Емболізація маткових артерій

Емболізація судин передміхурової залози

Ендопротезування аортального клапана (TAVI)

Ендопротезування грудного відділу аорти

Ендопротезування мітрального клапана TMVI

Ендопротезування черевного відділу аорти

Закриття аорто-легеневих колатеральних артерій

Закриття відкритої артеріальної протоки

Закриття дефекту міжпередсердної перетинки (ДМПП) оклюдером

Закриття дефекту міжшлуночкової перетинки (ДМШП) оклюдером

Закриття коронаро-легеневої фістули

Закриття параклапанних фістул

Закриття постінфарктного дефекту міжшлуночкової перетинки

Зондування порожнин серця

Імплантація постійного або тимчасового кава-фільтра, видалення тимчасового кава-фільтра

Коронарографія

Перфорація та РЕД атрезії клапана легеневої артерії

Процедура Рашкінда

Пункція перикарда (перекардіоцентез)

Реканалізація оклюзій артерій гомілки та стопи

Реканалізіція хронічної оклюзії коронарної артерії

Стентування брахіоцефальних артерій

Стентування вихідного тракту правого шлуночка при Тетраді Фалло

Стентування відкритої артеріальної протоки

Стентування коарктації аорти

Стентування ниркових артерій

Стентування периферичних стенозів легеневої артерії

Шунтографія
Інновації відділення

Ендопротезування мітрального клапана TMVI

Ендопротезування грудного відділу аорти

Ендопротезування черевного відділу аорти

Закриття коронаро-легеневої фістули

Алкогольна абляція септальної гілки коронарної артерії при ГКМП

Закриття параклапанних фістул

Закриття постінфарктного дефекту міжшлуночкової перетинки

Закриття аорто-легеневих колатеральних артерій

Реканалізація оклюзій артерій гомілки та стопи

Реканалізіція хронічної оклюзії коронарної артерії

Ендопротезування аортального клапана (TAVI)

До нас звертаються з діагнозамиRight Menu Icon