Завідувач відділу
Олександр Миколайович Дружина

+38 (044) 291 61 67

Лікар-анестезіолог вищої категорії зі спеціальності «анестезіологія та інтенсивна терапія», д.мед.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л.Шупика.

1999-2005 рр. – лікар-анестезіолог відділення анестезіології, інтенсивної терапії та штучного кровообігу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України.

З 2005 року – старший науковий співробітник відділення.

З 2008 року – завідувач відділення інтенсивної терапії, штучного кровообігу та екстракорпоральних методів лікування Центру Серця, керівник відділу екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (ЕКМО-центру).

Вперше в Україні застосував методику екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (ЕКМО) у дорослих та дітей. Провідний спеціаліст у галузі екстракорпоральних методів лікування дисліпідемій (каскадна плазмафільтрація) та кардіоміопатій (імуносорбція). Щорічно консультує більше ніж 1500 пацієнтів та проводить понад 1000 процедур екстракорпоральної гемокорекції. Щорічно забезпечує штучний кровообіг близько 300 оперативних втручань у дорослих та дітей.

З 2010 року асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П. Л. Шупика, де викладає цикл «ЕКМО у лікуванні тяжких форм дихальної та серцево-судинної недостатності» Автор 64 наукових праць (у т.ч. закордонних) та 7 патентних винаходів, 3 монографій.

Співавтор посібника «Кардіохірургія. Штучний кровообіг. Захист міокарду». У ролі доповідача бере активну участь у науково-практичних конференціях, пленумах, конгресах, з’їздах як в Україні, так і за кордоном.

Стажувався у провідних клініках Німеччини, Великобританії, Польщі, Росіїї та ін. Виконавчий секретар «Всеукраїнської асоціації перфузіологів», член Асоціації кардіохірургів України, Асоціації фахівців з аритмології, Асоціації серцево-судинних хірургів Російської Федерації, дійсний член Всесвітньої організації екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (Extracorporeal life support organization [ELSO]). Бере участь у проведенні клінічних випробувань лікарських засобів.

Має міжнародний сертифікат GCP.

Завідувачка відділення
Кропивко Тетяна Водимирівна

Лікар-анестезіолог вищої категорії

Є дійсним членом Всесвітньої організації екстракорпоральної  підтримки  життєдіяльності (ELSO), а також  учасник Європейської  платформи  серцево-судинної  перфузії.

2001 закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».

2001-2003 рр. проходила інтернатуру за фахом «Анестезіологія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

У 2019 отримала диплом європейського зразка, виданий Європейською радою серцево-судинної перфузіології (англ. The European Board of Cardiovascular Perfusion [EBCP])

Досвід роботи:

2003 – 2008 рр.  лікар-анестезіолог відділення анестезіології, інтенсивної терапії та штучного кровообігу Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова АМН України.

2008 – 2016 рр. лікар-анестезіолог відділення  штучного  кровообігу  та  екстракорпоральних  методів  лікування ДУ «Інститут  Серця  МОЗ України».

З 2016 року – завідувач відділення штучного кровообігу та екстракорпоральних методів лікування ДУ «Інститут Серця МОЗ України».

Володіє  методиками:

– Забезпечення штучного кровообігу під час кардіохірургічних втручань будь-якого рівня складності у дорослих та дітей.

– Екстракорпоральна підтримка життєдіяльності (ЕСМО) у пацієнтів з важким перебігом серцево-судинної та дихальної недостатності.

– Екстракорпоральні методи гемокорекції  (ультрафільтрація, гемодіаліз, каскадний плазмаферез, гемодіафільтрація).

Лікар-анестезіолог

Лікар-анестезіолог

Лікар анестезіолог

Лікар-анестезіолог

Лікар-анестезіолог