консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Тернистий шлях до операції довелось пройти нашій пацієнтці з пухлиною Клацкіна

23-02-2024

61-річна пацієнтака звернулась до нас після консультацій та відмов багатьох медичних закладів за місцем проживання та столиці. Тривала жовтяниця, гіпертермія та інтоксикація прогресивно виснажували та погіршували її стан.
Після звернення до нас – у відділенні трансплантації та хірургії органів черевної порожнини – проведено додаткове черезшкірне черезпечінкове дренування правої долі печінки, адже ліва доля була дренована раніше, чого було зовсім недостатньо для повноцінної біліарноі декомпресіі.

З метою дообстеження виконано:
КТ органів грудної клітини, органів черевної порожнини, 3D-моделювання печінки (КТ волюметрію та сегментацію), КТ органів малого тазу: в ділянці конфлюенсу внутрішньопечінкових жовчних протоків з поширенням на RHD, LHD та протоки Sg4 візуалізується пухлина 23х15х23мм. LPV інвазована. rLHA відходить від LGA. МНА має контакт з пухлиною, наявна її аневризма до 5мм, RHA без ознак контакту з пухлиною.
Доопераційний діагноз: пухлина Клацкіна тип IV по Bismuth-Corlette, cT3NxMo, IIIa ст., II кл.гр.

Пацієнтка була прооперована, виконана: лівобічна гемігепатектомія, екстирпація гепатикохоледоха, каудальна лобектомія, резекція та пластика середньої печінкової артерії, лімфаденектомія D3.
Післяопераційні ускладнення не спостерігались, на 12 добу пацієнтка виписана на амбулаторне лікування.

Анатомічна близькість перихілярних жовчних протоків до судинних структур підвищує ризик інвазіі та робить велику кількість випадків неоперабельними. Однак, Mizuno et al. (2022) з‭ ‬Університету Нагої ‭ ‬п‭редставили один з ‬найбільши‭х ‬досвідів розширених резекцій ‭ ‬печінки ‭ ‬з ‭ ‬артеріальними‭ та ‬портовенозними резекціями: 146 і 157 випадків ‭ ‬відповідно. Не виявлено ‭ ‬статистично ‭ ‬значущої різниці між частотою ускладнень і смертю між пацієнтами із судинними ‭ ‬резекціями ‭ ‬та без резекції‭ ‬(48 ‭ ‬і ‭ ‬50 % і 1,2 ‭ ‬і ‭ ‬3,6 ‭ ‬% ‭ ‬відповідно). ‭ ‬При ‭ ‬цьому ‭ ‬загальна ‭ ‬виживаність пацієнтів, які ‭ ‬перенесли ‭ ‬судинну ‭ ‬резекцію, була меншою, ніж у тих, кому була виконана лише резекція печінки, але вона ‭ ‬була вищою у хворих, які не були прооперовані взагалі (30, 61 і 10 місяців відповідно).

Дякуємо колективам Інституту серця МОЗ України та Волинської обласної клінічної лікарні.

Хірургічна команда:
Юрій Бакунець, Михайло Загрійчук, Микола Кондратюк, Роман Самокіщук, Микола Мельник, Степан МарунякRight Menu Icon