консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Науково-практична конференція «Венозний тромбоемболізм: новітні підходи до діагностики та лікування»

13-09-2018

В Інституті серця МОЗ України 13 вересня 2018 р. відбулася перша в новому навчальному році реєстрова науково-практична конференція «Венозний тромбоемболізм: новітні підходи до діагностики та лікування». Для участі в конференції зареєструвалися більше 140 кардіологів, терапевтів, судинних хірургів лікарів з функціональної діагностики та інших суміжних спеціальностей з різних регіонів України, у тому числі слухачі кафедр кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій, функціональної діагностики, анестезіології та інтенсивної терапії, а також лікарі-інтерни кафедр Академії.

Ідея конференції полягала в обговоренні сучасних рекомендацій з діагностики та лікування венозних тромбозів, тромбоемболії легеневої артерії, а також посттромбоемболічної легеневої гіпертензії.
Завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій, член-кореспондент НАМН України, професор Б. Тодуров зупинився у своїй доповіді на комплексному лікуванні тромбоемболії легеневої артерії.

Доцент кафедри функціональної діагностики Л. Ткаченко висвітлила сучасні підходи до обстеження та лікування пацієнтів з хронічною посттромбоемболічною легеневою гіпертензією.
У кількох доповідях співробітників Інституту серця МОЗ України (А.Хохлов, М.Стан, Л.Стеценко) було детально висвітлено існуючі стандарти та проблемні аспекти обстеження хворих з підозрою на тромбоемболію легеневої артерії на догоспітальному і госпітальному етапах.

Особливе зацікавлення аудиторії викликала доповідь запрошеного гостя – професора кафедри хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького Ю.Орла, який розповів про клінічні аспекти венозного тромбоемболізму при тромбофілії.

В рамках конференції відбулася презентація монографії Б.Тодурова «Тромбоемболія легеневої артерії: діагностика та хірургічне лікування».

Основним підсумком конференції можна вважати чітко розставлені доповідачами акценти щодо алгоритмів обстеження та реальних можливостей лікування венозного тромбоемболізму і тромбоемболії легеневої артерії в Україні.Right Menu Icon