Ольга Анатоліївна Єпанчінцева
завідувач відділу, д.мед.н, професор

+38 (044) 291 61 41

Доктор медичних наук, професор
Доцент кафедри функціональної діагностики
Завідувач відділу діагностики патології серця та магістральних судин
Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії
Заслужений лікар України
Нагороджена Орденом «Княгині Ольги ІІІ ступеня»

У 1996 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.
З 1998р. початок наукової діяльності у відділенні аритмій серця ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» АМНУ.
У 2005р. захистила кандидатську дисертацію «Діагностичне та прогностичне значення інтервалу QT у хворих ішемічною хворобою серця» за спеціальностю «Кардіологія».
З 2008р. – завідувач консультативно-діагностичним відділенням для дорослих  ДУ «Інститут серця МОЗ України».
З 2016 р. – завідувач відділу діагностики патології серця та магістральних судин ДУ «Інститут серця МОЗ України».
З 2009 р. – доцент кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
З 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри функціональної діагностики
В 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Зміни структурно-функціонального стану міокарда та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда» за спеціальністю «Кардіологія».

Щорічно консультує близько 6500 пацієнтів з різною серцево-судинною патологією:

-складні порушення ритму серця на фоні резистентної артеріальної гіпертензії, в тому числі – симптоматичної (вторинної) артеріальної гіпертензії, застійної серцевої недостатності, ІХС, кардіоміопатій;
–  поєднані та комбіновані вади серця, патологія аорти;
– хронічна серцева недостатність ІІІ-ІV NYHA;
– тромбоемболія легеневої артерії;
– патологія серцево-судинної системи у поєднанні з коморбідними станами – цукровим діабетом, патологією щитовидної залози, захворюванням дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, хвороб нирок, онкологічних захворювань.

Володіє сучасними інструментальними методиками обстежень пацієнтів з патологією серцево-судинної системи.

Є автором більше 260 наукових праць та статей,  у т.ч. в зарубіжних виданнях та виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus. Отримала вісім  деклараційних патентів України на корисну модель. Має нововведення з проблем електрофізіології та аритмології.

Є співавтором Національних рекомендацій, методичних рекомендацій, підручників: «Тести з функціональної діагностики. Навчальний посібник для слухачів циклів спеціалізації та передатестаційних циклів», «Основи електрокардіографії», «Функціональна діагностика».

Секретар правління «Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця», член редакційної ради журналів «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», «Кардиология: от науки к практике».

Член Асоціації кардіологів України, Всеукраїнської асоціації фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології, Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця,  Європейської спілки кардіологів (ESC), Європейської Асоціації превентивної кардіології (EAPC), Європейської Асоціації  серцевої недостатності (HFA), Американської асоціації кардіологів  (АНА).

Бере активну участь у науково-практичних конференціях, пленумах, конгресах, з`їздах.

З 2019 року організувала і бере активну участь у щорічних  школах «Heart Failure Deep Dive» (8 шкіл у рік)

Головний дослідник  міжнародних клінічних досліджень «SIGNIFY»  2010-2013рр., «ATPCI» 2014-2019 рр., «Лікування артеріальної гіпертензії фіксованою комбінацією інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту, блокатора кальцієвих каналів і тіазідоподібного діуретика» 2017 р.

Проходила стажування в провідних клініках Європи та США.

Останнє стажування у грудні 2019 р. – Vilnius University Hospital Santaros Klinikos Centre of Heart and Chest Surgery and Clinic of Cardiac and Vascular Diseases «Internship completion on the subjects of the work organization and management thru multidisciplinary collaborations, advanced cardiac imaging modalities, educational programs, innovative technologies in the treatment of cardiac patients» (total 102 hours)

Має сертифікат Pearson/РТЕ Academic – рівень В2 (англійська мова, 2020р.)

Лікар-аритмолог, д. мед. н, професор
Завідувач кафедри

Лікар-офтальмолог, ретинолог

Лікар з функціональної діагностики