консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Солонович Анастасія Сергіївна


Лікар-кардіолог, к. мед. н.

2009 р. – закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Інтернатура за спеціальністю «Терапія» на базі КМКЛ № 6.

2013 р. – спеціалізація з кардіології на базі кафедри кардіології та функціональної діагностики НУОЗ ім. П. Л. Шупика.

2013-2019 рр. – молодший науковий співробітник відділу серцевої недостатності ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України.

2019 р. – захистила кандидатську дисертацію «Предиктори, клініко-прогностичне значення стану когнітивної функції та обґрунтування її корекції при хронічній серцевій недостатності зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка».

З 2019 р. працює у ДУ «Інститут серця МОЗ України».

Закінчила  курси підвищення кваліфікації НУОЗ ім. П.Л. Шупика  ТУ «Еходопплерографія серця і магістральних судин», «Клінічна електрокардіографія».

Брала участь в українських та міжнародних конгресах та конференціях (Австрія, Греція, Франція, Іспанія).

Член Асоціації кардіологів України, Європейського товариства кардіологів, Европейської асоціації серцевої недостатності.

Автор та співавтор 35 друкованих праць, 2 патентів на корисну модель.Right Menu Icon