консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Сцинтиграфія легень перфузійна


Методика оцінки функціонального стану капілярного легеневого кровотоку. 

Задачі дослідження
  1. Виявлення порушень в системі легеневого кровообігу.
  2. Визначення/виключення тромбоемболії  легеневої артерії або її гілок.
  3. Визначення функції легень перед хірургічними втручаннями.
  4. Виявлення артеріовенозних шунтів  легень.
  5. Оцінка функціонального стану легені після трансплантації.

Методика проведення дослідження

Дослідження проводится через 10 хв після внутрішньовенного введення 100 – 200 МБк 99mTc-МАА (макроагрегата альбуміна). Дослідження проводять в планарному і томографічному режимах (ОФЕКТ). При планарному дослідженні виконують збір інформації в 6 стандартних проекціях: передня та задня прямі, передні скісні (права та ліва), задні скісні (права та ліва). При проведенні ОФЕКТ виконують реконструкцію отриманих зображень в аксіальній, сагітальній та фронтальній площинах.
Порушення фіксації 99mTc-МАА можуть бути дифузними та реґіонарними. Дифузне зниження фіксації препарату спостерігається при бронхітах, емфіземі легень, серцево-судинній недостатності. Регіонарні дефекти накопичення препарату відмічаються при органічних деструктивних або склеротичних процесах (пневмонії, ателектази, пухлини та ін.). При співставленні результатів сцинтиграфії з  рентгенологічними даними або при проведенні суміщеного дослідження (ОФЕКТ/КТ) наявність дефектів перфузії, не співпадаючих по локалізації з рентгенпозитивними патологічними змінами, свідчить про наявність тромемболії легенової артерії (ТЕЛА).
Для дефектів перфузії емболічного ґенезу характерні чітка окресленість контурів, трикутна форма та розташування, відповідне до зони кровопостачання ураженої судини (доля, сегмент), нерідко дефекти перфузії множинні.  Метод дозволяє виявити зону кровопостачання ураженої судини. Топічний діагноз ТЕЛА може бути встановлений при ураженні головних гілок легеневої артерії. Так, оклюзія одної з головних легеневих гілок проявляється відсутністю накопичення 99mTc-МАА у відповідній легені. Відсутність порушень перфузії легень дозволяє виключити діагноз ТЕЛА.


Right Menu Icon