консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії»

02-06-2016

Інститут серця МОЗ України і Національна медична академія післядипломної освіти провели 2 червня реєстрову науково-практичну конференцію «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії», в якій взяли участь більше 120 кардіологів, кардіохірургів, лікарів з функціональної діагностики.

Kiev Heart Center Conference 02June16_2

Мета цього традиційного заходу полягала в узагальненні основних підсумків наукових досліджень, проведених Інститутом і розташованими на його базі кафедрами академії протягом навчального року. Конференцію відкрив вступним словом Генеральний директор Інституту серця, професор кафедри функціональної діагностики, член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Тодуров. У своїй доповіді він узагальнив досвід невідкладної хірургічної реваскуляризації у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Завідувач кафедри функціональної діагностики професор О.Й. Жарінов висвітлив з позиції діючих узгоджених рекомендацій показання до аортокоронарного шунтування і стентування вінцевих артерій у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією. Доповідач приділив окрему увагу європейським рекомендаціям 2016 року з лікування серцевої недостатності.

Kiev Heart Center Conference 02June16_1

Особливу увагу слухачів привернули яскраві доповіді молодих науковців і викладачів академії Н.В. Понич, С.М. Судакевича, О.В. Зеленчука. На підставі результатів власних досліджень та клінічного досвіду вони розглянули суперечливі аспекти лікування ІХС і аортального стенозу в пацієнтів із зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, а також екстракорпоральної мембранної оксигенації крові при гострій серцевій недостатності.

Спеціальний гість конференції доктор Джефрі Андерсон (США) зупинився на останніх досягненнях доказової медицини в галузі медикаментозного та інтервенційного лікування хвороб серця. Матеріали конференції готуються для публікації в одному з чергових випусків журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».Right Menu Icon