Валерій Юрійович Кундін
Завідувач відділу
+380 (44) 291 61 16

Лікар з радіонуклідної діагностики вищої категорії, д.мед.н

В 1988 році закінчив 2 Лікувальний факультет Київського медичного інституту за спеціальністю лікувальна справа.

1988-1989 – лікар-радіолог лабораторії радіоізотопної діагностики Інституту нейрохірургії.

1989-1991– завідувач відділення радіонуклідної діагностики 408 Окружного військового шпиталю м.Київ

З 1991 року асистент кафедри радіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

В 1999 році захистив кандидатську дисертацію «Ультразвукова та радіонуклідна діагностика порушень функціонального стану серцево-судинної системи та нирок на етапах лікування гломерулонефриту у дітей»

2000-2006 – завідувач відділення радіонуклідної діагностики Київського міського центру радіонуклідної діагностики при кафедрі радіології НМУ та Київській міській клінічній лікарні №14.

З 2004 року доцент кафедри радіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 2008 року завідувач відділення радіонуклідної діагностики ДУ “Інститут серця МОЗ України”

В 2011 році захистив докторську дисертацію «Комплексна радіонуклідна оцінка гемодинамічних, функціональних та структурних порушень сечової системи у дітей при різних нефропатіях»

Голова Київського міського товариства фахівців з ядерної медицини, член Президії Українського товариства фахівців з ядерної медицини, член редакційної ради журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».
Є членом асоціацій фахівців з ядерної медицини та Національного ниркового фонду України.

Автор та співавтор більш ніж 200 наукових праць, 6 методичних рекомендацій для лікарів, 7 патентів на винахід, 2 учбових посібників для студентів медичних університетів: «Вибрані лекції з радіонуклідної діагностики» і «Радіологія: променева діагностика та променева терапія».

Завідувач відділення Ірина Василівна Новерко

Лікар з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії

2007 рік – закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

2007-2009 роки – інтернатура за спеціальністю «Радіологія» в НМУ ім. О.О. Богомольця на базі Київської міської онкологічної лікарні.

2010 рік – спеціалізація з радіонуклідної діагностики на базі кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З лютого 2009 року – лікар з радіонуклідної діагностики Київської міської онкологічної лікарні.

З 2011 року – завідувач відділення радіоізотопної діагностики Київського міського клінічного онкологічного центру. Навчалася на курсах ТУ «Додержання правил радіаційної безпеки при використанні ДІВ в медичних закладах» на кафедрі радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З листопада 2011 року працює у відділенні радіонуклідної діагностики ДУ «Інститут серця МОЗ України».

Навчалася на курсах Європейської Школи Ядерної Медицини з візуалізації перфузії міокарда з ЕКГ-синхронізацією (Відень, Австрія).
Навчалася на тренінг-курсах по застосуванню технологій ОФЕКТ/КТ і ПЕТ для діагностики хронічних захворювань, у тому числі раку (Університетський Медичний Центр, Гронінген, Нідерланди).

Брала участь в 52-му семінарі Європейської Школи Ядерної Медицини по застосуванню гібридних технологій ОФЕКТ/КТ і ПЕТ/КТ в діагностиці та радіонуклідній терапії пухлин різних локалізацій, а також в міжнародній конференції з інтегрованої медичної візуалізації при серцево-судинних захворюваннях (Відень, Австрія).

Бере участь в національних та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах, з’їздах фахівців з ядерної медицини України, конференціях Європейської Асоціації ядерної медицини (EANM), конгресах онкологів, радіологів, кардіологів та хірургів України.

Є автором і співавтором більше 30 наукових робіт у фахових виданнях.

Лікар з радіонуклідної діагностики

Лікар з радіонуклідної діагностики

Лікар з радіонуклідної діагностики

Старша медична сестра