Долгова

Завідувач відділенням Долгова Інна Олександрівна

Лікар-анестезіолог

2002р. – закінчила НМУ ім. О.О.Богомольця.

Має широке коло професійних інтересів, серед яких:

– інтенсивна терапія поліорганної недостатності,
– сучасні методи респіраторної підтримки при тяжкій дихальній недостатності та переведення пацієнтів на самостійне дихання,
– діагностика та терапія синдрому легеневої гіпертензії різного ґенезу,
– застосування ультрасонографії у відділенні інтенсивної терапії.
Член Європейського товариства анестезіологів, Європейського респіраторного товариства. Активний учасник спеціалізованих інтернет-форумів.