консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Радченко Ганна Олександрівна


radchenkoЛiкар-психолог, консультант з когнітивно-поведінкової терапії.
2013 р. –  закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, медико-психологічний факультет, спеціальність – «Медична психологія», отримала кваліфікацію – лікар-психолог. Інтернатура на базі ТМО «Психіатрія» в місті Києві у відділенні кризових станів та дитячому психіатричному відділенні.

Тематичне удосконалення за темами:

«Екстренна психологiчна допомога особам з гострими розладами психiки і поведiнки психогенного походження».
«Клiнiка невротичних, пов’язаних зi стресом та соматоформних розладiв».
«Психо-соцiальна реабiлiтацiя осiб, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськовоï служби, та iнших осiб, якi постраждали пiд час виконання обов’язкiв вiйськовоï служби(службових обов’язкiв) в Украïнi».

21.02.14р. –  4.04.14 р психологічний тренінг «Робота з дітьми та підлітками», МАУП.
15.08.13 р. –  15.03.14 р «Короткострокова терапія орієнтована на вирішення проблем», курс на базі ТМО «Психіатрія» у місті Києві.
З 27.02.15 та на даний час здобуття кваліфікації когнітивно-поведінкового терапевта в УІКПТ.
Пройшла підготовку з когнiтивно-поведiнковоï терапiï та отримала квалiфiкацiю КПТ-консультанта.
Володіє методиками патопсихологічного обстеження , психологічного консультування, індивідуальної психотерапії, психокорекції.
Cертифікат за найкращу наукову роботу на конференції «Актуальні проблеми сучасної медичної психології».
Член громадського об’єднання «Український інститут когнітивно-поведінкової терапії».Right Menu Icon