консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Давидко Людмила Володимирівна


ДавидкоКардіоревматолог, к.м.н.

1984 закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». Закінчила клінічну ординатуру за фахом «Педіатрія».

Працювала на посаді наукового співробітника відділення кардіоревматології ДУ «Науково-дослідний інститут охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України». Після закінчення заочної аспірантури за спеціальністю «Педіатрія» захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-метаболічні особливості у дітей та підлітків з передвісниками атеросклерозу».

Вивчала клініко-гемодинамічні особливості у дітей та підлітків з первинною артеріальною гіпертензією. Вивчала особливості ліпідного спектра, перекисного окислення ліпідів, стану антиоксидантної захисту; вегетативного статусу (вихідний вегетативний тонус, реактивність, вегетативне забезпечення діяльності) у дітей і підлітків з первинною артеріальною гіпертензією та обтяженою спадковістю по інфаркту міокарда.

Займалася проблемами ревматології (спостерігала пацієнтів з системними васкулітами, системний червоний вовчак, склеродермією, ревматоїдний артрит). Займалася етіологічними, клінічними аспектами реактивних артритів у дітей та підлітків. Освоїла нові технології лікування реактивних артритів. Володіє біохімічними методиками визначення продуктів перекисного окислення ліпідів (первинних – дієнових кон’югатів, вторинних – малонового діальдегіду).

Володіє основами клінічної електрокардіографії.

В даний час займається проблемою вроджених вад серця у дітей і дорослих; Особливості фармакотерапії в доопераційний, ранній післяопераційний і віддалений післяопераційний період.

Спостерігає пацієнтів в до- і ранній післяопераційний період. Веде прийом в консультативній поліклініці.

Має 60 публікацій, інновації, патент на винахід. Бере активну участь в конгресах, наукових конференціях, симпозіумах. Неодноразово брала участь в роботі українсько-французької асоціації лікарів в Парижі.Right Menu Icon