консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Давидко Людмила Володимирівна


ДавидкоКардіоревматолог, к.м.н.

1984 закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». Закінчила клінічну ординатуру за фахом «Педіатрія».

Працювала на посаді наукового співробітника відділення кардіоревматології ДУ «Науково-дослідний інститут охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України». Після закінчення заочної аспірантури за спеціальністю «Педіатрія» захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-метаболічні особливості у дітей та підлітків з передвісниками атеросклерозу».

Вивчала клініко-гемодинамічні особливості у дітей та підлітків з первинною артеріальною гіпертензією. Вивчала особливості ліпідного спектра, перекисного окислення ліпідів, стану антиоксидантної захисту; вегетативного статусу (вихідний вегетативний тонус, реактивність, вегетативне забезпечення діяльності) у дітей і підлітків з первинною артеріальною гіпертензією та обтяженою спадковістю по інфаркту міокарда.

Займалася проблемами ревматології (спостерігала пацієнтів з системними васкулітами, системний червоний вовчак, склеродермією, ревматоїдний артрит). Займалася етіологічними, клінічними аспектами реактивних артритів у дітей та підлітків. Освоїла нові технології лікування реактивних артритів. Володіє біохімічними методиками визначення продуктів перекисного окислення ліпідів (первинних – дієнових кон’югатів, вторинних – малонового діальдегіду).

Володіє основами клінічної електрокардіографії.

В даний час займається проблемою вроджених вад серця у дітей і дорослих; Особливості фармакотерапії в доопераційний, ранній післяопераційний і віддалений післяопераційний період.

Спостерігає пацієнтів в до- і ранній післяопераційний період. Веде прийом в консультативній поліклініці.

Має 60 публікацій, інновації, патент на винахід. Бере активну участь в конгресах, наукових конференціях, симпозіумах. Неодноразово брала участь в роботі українсько-французької асоціації лікарів в Парижі.Right Menu Icon