консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Відділ клінічної біохімії з відділенням з вивчення проблем гемостазу
Біохімічні дослідження проводяться в кількох напрямках:

ферменти, субстрати, білки крові та білкові фракції, мікроелементи та електроліти, гази крові, показники кислотно-лужного стану, метаболіти ревмопроби, лікарський моніторинг, показники ліпідного обміну, кардіомаркери, маркери цукрового діабет.

Біохімічні дослідження проводяться на автоматичних системах FLEXOR «E», COBAS INTEGRA 400, VITROS 350, радіометр ABX 800COBAS INTEGRA 400, VITROS 350, радіометр ABX 800 є «закритими» системами і відносяться до класу референтного обладнання. Використання цих аналізаторів дозволяє проводити не тільки скринінгові, а й диференціально-діагностичні та високоспецифічні дослідження для адекватної діагностики функціонального стану пацієнтів, що дозволяє своєчасно коригувати всі метаболічні зміни організму, істотно прискорюючи реабілітацію хворих після оперативного втручання. Автоматичний біохімічний аналізатор «Вітрос 350» (суха хімія) – дозволяє проводити весь спектр біохімічних досліджень і при цьому мінімізувати об’єм проби до 200 мкл.

Відділ з вивчення проблем гемостазу проводить дослідження:

а) Плазмовий (коагуляційний) гемостаз

досліджується на автоматичному коагулометрі Sysmex CA 560 з використанням 3-х методів вимірювання в одному приладі ( клотинговий, хромогенний, імунологічний). В коагулометрі Sysmex CA 560 впроваджено сучасний метод контролю за які-стю, на основі правила Вестгарда. Перелік досліджень, які проводяться на коагулометрі з використанням реагентної бази фірм Helena та Simens та мають багаторічний досвід та традиції беззаперечної якості, відображає три етапи гемостазу:

I.Система згортання:

II.Протизгортувальна системи: Антитромбін III, Гепарин, Протеїн С і S.

III.Система фібринолізу: Плазміноген, D-димер, ПДФ, РФМК. 

б) Клітинний (тромбоцитарний) гемостаз:

Підрахунок кількості тромбоцитів у крові та тромбоцитарна формула досліджуються на аналізаторі SYSMEX XT1800.
Агрегація тромбоцитів з АДФ, з колагеном, з адреналіном, з рістоцетіном досліджується на агрегометрі «Хроно ЛОГ».

в)Тромбоеластографія

дозволяє вести моніторинг утворення і лізис згустку з використанням тромбоеластометра «Rotem Gamma» прямо біля ліжка хворого.

г) Діагностика антифосфоліпідного синдрому.
Right Menu Icon