консультація для дорослих
пн-пт: 8:30-15:30

консультація для дітей
пн-пт: 8:30-15:30

госпіталізація
для дітей

вул. Братиславська, 5а,
м. Київ, 02166

Реносцинтиграфія статична


Реносцинтиграфія статична (СРСГ) З 99MTC-ДМСА. Це методика візуалізації нирок сцинтиграфічним методом на гамма-камері з метою визначення функціональної активності і кількості функціонуючої паренхіми при використанні нефротропних РФП тривалого механізму елімінації. СРСГ на відміну від динамічного дослідження має можливість провести планарне дослідження в кількох проекціях без збільшення променевого навантаження і додаткового введення РФП.

99mTc-ДМСА вводять внутрішньовенно активністю 2 МБк/кг. СРСГ проводять через 2-3 години після введення радіофармпрепарату (РФП). Планарну СРСГ виконують в чотирьох стандартних проекціях: передній, задній, правій та лівій бокових. При необхідності (тазова дистопія, різні аномалії розвитку нирок) виконують додаткові косі проекції.

Показання до ДМСА-сцинтиграфії: гострий і хронічний пієлонефрит, інфекції сечових шляхів, аномалії розвитку нирок, гідронефротична трансформація нирок, рефлюкс-нефропатії, ювенільна артеріальна гіпертензія, трансплантована нирка.

Для розрахунку параметрів функції нирок використовують задню проекцію. Основні параметри планарної сцинтиграфії – топографія нирок, їх форма, розміри, кут ротації нирки (бокова проекція), накопичення та розподіл РФП за загально прийнятою градацією: рівномірний, нерівномірний (дифузний, вогнищевий). В нормі розподіл ДМСА рівномірний в обох нирках. Оцінку сцинтифото проводять за трьома градаціями: норма, сумнівний результат, патологія.

Іншими досить важливими параметрами СРСГ є відносна та абсолютна оцінка функціональної активності паренхіми. Відносна функція нирок розраховується за різницею фіксації ДМСА в лівій/правій нирках. Різниця в 5-10% вважається нормою, більше 10% – патологією. Абсолютну функцію розраховують виходячи з процента включення РФП через 3 години від введеної активності. Помірний ступінь порушення функції нирок характеризується рівномірним або дифузно-нерівномірним розподілом РФП в паренхімі однієї або обох нирок. При вираженому порушенні функції нирок розподіл РФП дифузно-нерівномірний або частіше вогнищево-нерівномірний з наявністю одного або декількох ділянок склерозу ниркової тканини.

ОФЕКТ нирок з 99MTC-ДМСА

Це методика візуалізації нирок сцинтиграфічним методом на однофотонному емісійному томографі з метою визначення особливостей пошарового розподілу нефротропних РФП тривалого механізму елімінації. ОФЕКТ на відміну від планарних методик (ДРСГ, СРСГ) має можливість провести томографічне дослідження і пошарово визначити розподіл РФП у трьох взаємно перпендикулярних проекціях.

Показаннями до ОФЕКТ є сумнівні результати планарної сцинтиграфії, наявність ділянок склерозу ниркової тканини, оцінка якості проведеного лікування та диференціальна діагностика первинної і вторинної зморщеної нирки. ОФЕКТ проводять після СРСГ. На відміну від планарної сцинтиграфії, де детектори гамма-камери є нерухомими, при ОФЕКТ детектори здійснюють повний оберт навколо тіла хворого на рівні розташування нирок. Наступна комп’ютерна реконструкція зображень дозволяє аналізувати дані в трьох взаємно перпендикулярних проекціях: сагітальній, фронтальній і аксіальній.Right Menu Icon