Adult consulting:
mon-fr: 8:30-15:30

Children consulting:
mon-fr: 8:30-15:30

Hospitalization
of children

5 A, Bratyslavska str,
Kyiv 02166, Ukraine

Artificial Blood Transfusion Department adn Extracorporal Treatment

Head of department
Tetyana Kropivko +380 44 291 61 67

Відділення штучного кровообігу та екстракорпоральних методів лікування є одним з важливих підрозділів Київської міської клінічної лікарні «Київський Міський Центр Серця». Відділення обладнане найсучаснішими апаратами для забезпечення штучного кровообігу під час оперативних втручань, обладнанням для проведення екстракорпоральної гемокорекці та тривалої екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (ЕКМО). Спеціалісти відділення мають найвищий рівень підготовки та щорічно забезпечують більше 1000 оперативних втручань та 800 екстракорпоральних процедур.

 Основними напрямками діяльності відділення є:

1. Забезпечення штучного кровообігу під час кардіохірургічних втручань будь-якого рівня складності у дорослих та дітей.

2. Екстракорпоральні методи лікування у пацієнтів з системним атеросклерозом, сімейною та спадковою гіперхолестеринемією (СГХ), ішемічною хворобою серця (ІХС), дилятаційною кардіоміопатією (ДКМП) та іншими захворюваннями серцево-судинної системи:

• Каскадна плазмафільтрація
• Плазмаферез
• Гемосорбція
• Плазмосорбція
• Гемоімунопреципітація
• Гемодіаліз
• Гемодіафільтрація
• Ультрафільтрація
• Лейкодиплеція

SONY DSC

3. Екстракорпоральна підтримка життєдіяльності (ELS) у пацієнтів з важким перебігом серцево-судинної та дихальної недостатності:

• Вено-венозна екстракорпоральна мембранна оксигенація (ВВ-ЕКМО [VV-ECMO])
• Вено-артеріальна екстракорпоральна мембранна оксигенація (ВА-ЕКМО [VA-ECMO])
• Екстракорпоральна декарбонізація (Extracorporeal CO2 remove [ECCO2R])
• Обхід лівого шлуночка (Left ventricular device [LVD])

На базі відділення функціонує унікальний, єдиний в Україні Центр екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (ЕКМО-центр), здатний водночас приймати до 4 пацієнтів. З 2010 року Київський Міський Центр Серця є дійсним членом Всесвітньої організації екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (Extracorporeal life support organization [ELSO]). Результати роботи відповідають показникам найкращих світових клінік (Michigan, Lеiсester, Melbourne).

У відділенні накопичений унікальний досвід проведення хірургічних втручань у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, що знаходяться на системному гемодіалізі. Відділення оснащене сучасними апаратами для проведення гемодіаліза Gambro AK-200 Ultra S та Fresenius 5008.

Це перше та єдине в Україні  відділення, де проводиться лікування пацієнтів з системним атеросклерозом, сімейною та спадковою гіперхолестеринемією (СГХ) та різноманітним порушеннями ліпідного обміну (в т.ч. резистентністю до статинотерапії) з використанням методики каскадної плазмафільтрації, що є одним з найсучасніших, високоселективних та ефективних методів реоферезу. Відділення оснащене сучасними апаратами для проведення каскадної плазмафільтрації Cobe Spectra та Cobe Optia.


Right Menu Icon