Adult consulting:
mon-fr: 8:30-15:30

Children consulting:
mon-fr: 8:30-15:30

Hospitalization
of children

5 A, Bratyslavska str,
Kyiv 02166, Ukraine

Help from the Foundation for the Development of Cardiac Surgery Named after Prof. Zbigniew Religa (Zabrze, Poland)

06-03-2022

Help for the Heart Institute the Foundation for the Development of Cardiac Surgery Named after Prof. Zbigniew Religa (Zabrze, Poland).

Medical materials for our patients are highly needed indeed!

Sincere gratitude to our Polish friends!

Pomóc od Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi (Zabrze, Polska).
Materiały medyczne są niezwykle potrzebne naszym pacjentom. Serdeczna wdzięczność naszym polskim przyjaciołom!Right Menu Icon