donor-hero

Як надати згоду на

посмертне донорство

Як подати заяву про згоду на посмертне донорство

Що таке заява про згоду на посмертне донорство

Це прижиттєва згода на вилучення анатомічних матеріалів з тіла людини для трансплантації або виготовлення біоімплантатів. Це стає можливим лише після того, як людині, яка подала заяву, буде констатовано незворотну смерть (смерть мозку або біологічну смерть).

Згідно зі статтею 16 Закону України “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині” Заяву про згоду на посмертне донорство може подати кожна повнолітня дієздатна особа у письмовій формі.

Подання заяви для надання згоди на посмертне донорство

Щоб подати заяву для надання згоди на посмертне донорство, слід звернутися до трансплант-координатора будь-якого закладу охорони здоров’я, який має доступ до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин (ЄДІСТ), центрів трансплантації або спеціалізованої державної установи “Український центр трансплант-координації”.

У визначений час слід прибути до закладу охорони здоров’я та власноруч написати заяву за зразком, затвердженим Постановою КМУ № 1211 від 27.12.2018. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Подання заяви для надання згоди на посмертне донорство
До якого центру можна звернутися, щоб подати заяву

До якого центру можна звернутися, щоб подати заяву

Для подання заяви слід звернутися до трансплант-координатора найближчого центру трансплантації або спеціалізованої державної установи “Український центр трансплант-координації”.

Якщо людина живе в регіоні, де немає центрів трансплантації, можна звернутися до будь-якого іншого центру трансплантації за зручною адресою.

Хто може бачити заяву про посмертне донорство

Заява про посмертне донорство є конфіденційною інформацією, і обробка такої інформації здійснюється з дотриманням вимог Конституції України та законів України “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”.

Згоду або незгоду на посмертне донорство чи заяви про їх відкликання у системі ЄДІСТ може бачити виключно трансплант-координатор закладу охорони здоров’я, якому була надана заява, та трансплант-координатор відділеня супроводу трансплантацій СДУ “Український центр трансплант-координації”.

Хто може бачити заяву про посмертне донорство

Перелік хвороб, при яких людина не може бути посмертним донором органів:

Як подати заяву про незгоду на посмертне донорство

Що таке заява про незгоду на посмертне донорство

Це письмова незгода на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації або виготовлення біоімплантатів у випадку незворотньої смерті заявника (смерть мозку або біологічна смерть).

Прижиттєву заяву про незгоду на посмертне донорство може подати письмово кожна повнолітня дієздатна особа. Зразок заяви затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1211 від 27 грудня 2018 року.

Подання заяви про незгоду на посмертне донорство

Щоб подати заяву про незгоду на посмертне донорство слід звернутися до трансплант-координатора будь-якого з центрів трансплантації або спеціалізованої державної установи “Український центр трансплант-координації”. У визначений трансплант-координатором час треба приїхати до центру трансплантації і власноруч написати таку заяву.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. Якщо людина написала заяву про незгоду на посмертне донорство, але потім змінила своє рішення, вона має право відмовитися від такої заяви. Для цього вона повинна знову звернутися до трансплант-координатора і написати заяву про відкликання раніше наданої заяви про незгоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації.

Подання заяви про незгоду на посмертне донорство
Чи можна відмовитися від згоди або незгоди на посмертне донорство?

Чи можна відмовитися від згоди або незгоди на посмертне донорство?

Людина має право відмовитися від таких заяв. Для цього вона повинна знову звернутися до трансплант-координатора з документом, який посвідчує особу, і написати заяву про відкликання раніше наданої згоди або незгоди на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації.

Кількість заяв, які може подати фізична особа протягом свого життя щодо згоди або незгоди на посмертне донорство, не обмежена.

Кожна наступна письмова заява щодо згоди чи незгоди на посмертне донорство або письмова заява про відкликання раніше наданої письмової згоди чи незгоди на посмертне донорство скасовує раніше надану заяву. Тобто, до уваги береться лише остання подана заява, яка була внесена до ЄДІСТ.

Поширені запитання

Трансплант-координатор – це працівник закладу охорони здоров’я, пов’язаного з трансплантацією, який забезпечує зв’язок між усіма учасниками процесу пересадки органів чи тканин. Зокрема, він перевіряє і отримує згоди на донорство, систематично оновлює дані в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації (ЄДІСТ), організовує оперативне та безпечне транспортування органів та інше. Трансплант-координатор, якому подано письмову заяву про згоду на посмертне донорство, протягом 24 годин вносить її до ЄДІСТ. Трансплант-координатор не може входити до складу консиліуму лікарів, який здійснює констатацію смерті мозку людини, не може брати участь у вилученні анатомічного матеріалу та проведенні трансплантації.

Ні, не можна. Присутність особи для подання відповідної заяви та пред’явлення документа, що посвідчує особу, обов’язкові!

Військовослужбовець – це професія, як і всі інші. Тому так, військовослужбовці можуть подати заяву про згоду на посмертне донорство. Проте, згідно з статтею 17 Закону України “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині” забороняється вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації або виготовлення біоімплантатів у померлих осіб, які загинули внаслідок проведення антитерористичної операції та інших бойових дій під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Тобто, якщо військовослужбовці померли внаслідок виконання його службових обов’язків, які зумовлені веденням бойових дій, вилучення у цієї групи людей заборонено Законом.

Для надання згоди на посмертне донорство або заяви про відкликання наданої раніше такої згоди трансплант-координатору слід пред’явити документ, що посвідчує особу (паспорт). Підписання заяви про згоду на посмертне донорство не потребує нотаріального посвідчення чи засвідчення справжності підпису зазначеної особи нотаріусом.

Ні, не можна. Відповідно до статті 20 Закону України “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» будь-які угоди купівлі-продажу анатомічних матеріалів людини в Україні заборонені.

Детальніше про надання медичних послуг з трансплантації органів ви можете ознайомитись на сайті Українського центру трансплант-координації
Right Menu Icon