консультация для взрослых
пн-пт: 8:30-15:30

консультация для детей
пн-пт: 8:30-15:30

ул. Братиславская, 5а,
г. Киев, 02166

«Современные достижения и проблемные вопросы лечения сложных врождённых пороков сердца»


Міністерство охорони здоров’я України

ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»

Асоціація серцево-судинних хірургів україни

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Сучасні досягнення і проблемні питання лікування складних вроджених вад серця»

27 – 28 березня, г. Київ, ДУ “Інститут Серця МОЗ УкраЇни” конференц-зал, ул. Братиславська, 5а

27 березня 2014 р.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ початок з 8.30

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 9.30 – 10.00

Вступне слово Міністра охорони здоров’я України

Вступне слово Президента Асоціації серцево-судинних хірургів України академіка НАНУ і НАМНУ Г.В. Книшова

Вступне слово директора ДУ «Інститут серця МОЗ України», головного позаштатного спеціаліста МОЗ України, члена-кореспондента НАМН України Б.М. Тодурова

Засідання № 1 10.00 – 12.45

Головуючі: Тодуров Б.М., Зіньковський М.Ф., Горбатих Ю.М.

1. Стан здоров’я і соціальний статус пацієнтів з тетрадою Фалло оперованих М.М. Амосовим з 1960 по 1984 р.р. Зіньковський М.Ф., Наумова Л.Р.(Київ, Україна) — 30 хв

2. Хірургічне лікування аномалії Ебштейна. Лазоришинець В.В. (Київ, Україна) — 30 хв

3. Диференційний підхід в хірургічному лікуванні транспозиції магістральних артерій з дефектом міжшлуночкової перегородки і обструкцією лівого вихідного тракта. Горбатих Ю.М. (Новосибірськ, Росія) — 30 хв

4. Реконструкція правого шлуночка у віддалені терміни після корекції складних вроджених серцевих аномалій. В.Ваніні ( Бергамо, Італія) — 30 хв

5. Повний атріовентрикулярний септальний дефект. Особливості радикальної корекції різних анатомічних форм. Довгань О.М., Тодуров Б.М., Вашкеба В.Ю.( Київ, Україна) — 30 хв

(Обговорення 15 хв.)

Перерва 30 хв.

Засідання № 2 13.15 – 15.30

Головуючі: Лазоришинець В.В. Ваніні В., Тарутіс В.

1. Кардіохірургія вроджених вад серця в Республіці Білорусія. Дроздовський К.В. (Мінськ, Білорусія) — 30 хв

2. Сучасна стратегія лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця Т.Мрочек (Краків, Польща) — 30 хв

3. Результати ранньої гемодинамічної корекції функціонально єдиного шлуночка серця. Дєдович В.В., Ліннік Ю.І., Башкевич А.В., Турчинова І.Г., Королькова Є.В., Євграфова Л.В., Дроздовський К.В. (Мінськ, Білорусія) — 20 хв

4. Досвід трансплантації серця дітям в Литві. В.Тарутіс (Вільнюс, Литва). — 30 хв

5. Безпосередні та віддалені результати операції артеріального переключення при транспозиції магістральних артерій. Ліннік Ю.І., Башкевич А.В., Чеснов Ю.М., Дєдович В.В., Турчинова І.Г., Королькова Є.В., Євграфова Л.В., Дроздовський К.В. (Мінськ, Білорусія) — 20 хв

Круглий стіл 15.30 – 16.00

28 березня

Cучасні погляди на хірургічне лікування тетради Фалло

Засідання № 3 9.00 – 11.00

Головуючі: Довгань О.М., Дроздовський К.В., Мрочек Т.

1. Операція Потса у дітей з легеневою гіпертензією. Т.Мрочек (Краків, Польща) — 15 хв

2. Відеопрезентація. Корекція поєднаної дизплазії тристулкового клапана та клапана легеневої артерії. Довгань О.М., А.Калангос (Київ, Україна; Женева, Швейцарія) — 30 хв

3. Операція Росса. Досвід 170 пацієнтів. Романюк О.М. (Київ, Україна) — 20 хв

4. Особливості штучного кровообігу при хірургічній корекції дуги аорти у дітей. Дружина О.М., ШмиркоВ.В., Лоскутов О.А., Кваша О.І., Тодуров Б.М., Довгань О.М. (Київ, Україна) — 15 хв

5. Презентація фірми «KLS Martin» — 15 хв

(Обговорення 10 хв)

Перерва 15 хв

Засідання № 4 11.15 –12.45

Головуючі: Хохлов А.В., Панічкін Ю.В., Савчук А.І.

1. Стентування вихідного тракту правого шлуночка в лікуванні тетради Фалло. Дроздовський К.В., Савчук А.І., Башкевич А.В., Турчинова І.Г., Королькова Є.В., Нохрін А.В., Карташьян Е.С. (Мінськ, Білорусія) — 20 хв

2. Ендоваскулярне закриття дефекта міжшлуночкової перегородки. Дітковський І.А., Черпак Б.В., Ящук Н.С., Єрмалович Ю.В., Головенко О.С., Лазоришинець В.В. (Київ, Україна). — 15 хв

3. Гібридний метод закриття м’язових дефектів міжшлуночкової перегородки у дітей. Башкевич А.В., Савчук А.І.,Чеснов Ю.М., Турчинова І.Г., Королькова Є.В., Дроздовський К.В. (Мінськ, Білорусія) — 15 хв

4. Ендопротезування аорти при гемодинамічній атрезії перешийка. Дітковський І.А., Черпак Б.В., Ящук Н.С., Лозовий О.А.(Київ, Україна). -15 хв

5. Ускладнення в рентгенендоваскулярній хірургії вроджених вад серця. Савчук А.І., Шевченко Н.С., Турчинова І.Г., Королькова Є.В., Євграфова Л.В., Дроздовська В.В., Дроздовський К.В. -15 хв

(Обговорення 15 хв.)

Спонсори:

sait mts_logo3_ukr sait Медикор sait Logo_KLS_rgb (2)
sait лого терумо sait Kandia Logo


Right Menu Icon