Поставити питання
facebook youtube instagram
Поставити питання

Борхаленко Юлія Анатоліївна


Борхаленко

Старший науковий співробітник відділу діагностики патології серця та магістральних судин

Лікар-кардіолог вищої категорії , к. мед. н.

В 2006 р. закінчила лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

В 2009 р. отримала спеціалізацію з кардіології  та  з функціональної  діагностики  (2013 р.)   на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З 2016 р. науковий співробітник відділу діагностики патології серця та магістральних судин.

В 2019 р. захистила кандидатську дисертацію «Критерії ефективності коронарної реваскуляризації та зміни якості життя у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця».

Закінчила курси тематичного удосконалення за розділами:
«Набуті вади серця»;
«Добове моніторування АТ та ЕКГ»;
«Функціональна діагностика в кардіології »;
«Організація управління охороною здоров’я»;
«Клінічна електрокардіографія»;
«Захворювання серцево-судинної системи у вагітних».

Володіє наступними методами досліджень: ЕКГ, Холтерівське моніторування ЕКГ, добове моніторування АТ, ВЕМ.

Основні напрямки діяльності:
– діагностика і лікування ішемічної хвороби серця і її ускладнень;
– вроджені і набуті вади серця;
– кардіоміопатії;
– артеріальна гіпертензія;
– порушення серцевого ритму та провідності;
– дисліпідемії;
– координація пацієнтів щодо проведення коронаровентрикулографії;
-ведення пацієнтів після кардіохірургічних втручань.

Неодноразово брала участь в європейських та міжнародних конгресах та конференціях (EAS Congress,  Congress Hellenic Society of Thoracic & Cardiovascular Surgeons, Acute Cardiovascular Care Сongress, Course of Familial Hypercholesterolaemia in Eastern Europe, International forum on cardiac diseases, hypertension and cardiometabolic disorders).

Брала участь у проведенні клінічного випробування лікарських засобів в якості дослідника на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» (АТPCI).

Проходила стажування в провідних клініках Угорщини, Латвії, Польщі. Член Европейського товариства з атеросклерозу, Всеукраїнської асоціації фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології, Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця.

Автор і співавтор 46 наукових праць та статей, у тому числі в зарубіжних  журналах.

Right Menu Icon