Поставити питання
facebook youtube instagram
Поставити питання

Бабенко Василь Васильович


Лікар-невролог першої категорії, к.мед.н.

Основні напрямки діяльності:
– Функція серця та нервової системи тісно взаємопов’язані між собою, тому новим напрямком  медицини  – кардіоневрологія, дозволяє з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки впливу в порушеннях роботи нервової системи на серцево-судинну систему та навпаки.

– Займається оглядом та підготовкою пацієнтів із супутньою неврологічною симптоматикою до оперативних втручань на серці та веденням їх після оперативних втручань.

– Розробляє разом з реабілітологами основні етапи реабілітації пацієнтів після оперативних втручань з використанням апарату штучного кровообігу.

«Хвороба не виникає, якщо душевний стан не дозволяє»  – є основою в соматоневрології та психоневрології, якою володіє лікар.

– Залишаються актуальними в практичній діяльності гострі та хронічні порушення мозкового кровообігу, повільно прогресуючі судинні розлади (дисциркуляторна, атеросклеротична, гіпертонічна, дисметаболічна, токсична енцефалопатії).

Сомнологія (всі види порушення сну, апное сну), вертеброневрологом і больові синдроми.

Володіє методами:

* периартикулярного введення лікарських препаратів,

* паравертебрального введення лікарських препаратів,

* ботулінотерапії при неврологічних ускладненнях.

* застосуванні тромболітичної терапії та участь в протоколі проведення тромбекстрації при гострих порушеннях мозкового кровообігу.

* інтерпретація даних електроенцефалографії (ЕЕГ), викликаних когнітивних потенціалів (ВКП), електронейроміографії (ЕНМГ)

* інтерпретація даних нейровізуалізації та КТ/МРТ-ангіографії

 

Практична діяльність

2008 – закінчив з відзнакою Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».
2008 – 2010 рр – інтернатура з неврології на базі Олександрівської клінічної лікарні м.Києва (кафедра неврології НМУ ім. О.О. Богомольця)
2010 – 2012 рр – клінічний ординатор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
2012 – 2014 рр-лікар-невролог відділення цереброваскулярної патології Олександрівської клінічної лікарні м.Києва.
2014 г. – по теперішній час лікар-невролог консультативно-діагностичного поліклінічного відділення №1 для дорослих ДУ «Інститут серця МОЗ України»
2017 р – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Ішемічний інсульт на тлі метаболічного синдрому: особливості клінічного перебігу та патогенетичної терапії».

Є автором 20 наукових робіт, 3 патентів на корисну модель.

Бере активну участь в науково-практичних конференціях, круглих столах, конгресах, з’їздах.

Освітнє удосконалення:

2013 р березень – проходив стажування – удосконалення «Тромболитическая терапія при ішемічному інсульті», тренінг-семінар, м.Київ;

20.12.2014 «Botex in movement disorder and spasticity injection training workshop», Kiev.

З 2018 року активна участь в  Національному конгресі «Інсульт та судинно-мозкові захворювання», «Школа респіраторної підтримки», «Школа гемостазу», Summer Stroke Summit «STROKE UPDATE-2019»

З 2018 року –  член ESC (Європейської асоціації кардіологів), ESC-Stroke Council (Европейська асоціація кардіологів, Рада з питань інсульту), ESO (Європейська інсультна організація),  EАN (Європейська академія неврології)

Right Menu Icon